Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

MDM Slovakia, s.r.o.


Adresa

Nádražná 35
909 01 Skalica

https://www.mdm.sk/

Kontaktná osoba

Dušan Mareček
tel: 0905714433
email: mdm@mdm.sk

Zobraziť profil

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

Opis riešenia

Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná dažďová voda do retenčnej nádrže objemu 200 l, umiestnenej v spodnej časti lavičky. Z nádrže je voda prečerpávaná na zelenú stenu umiestnenú na zadnej stene lavičky. Energiu pre pohon čerpadla zabezpečuje solárny panel umiestnený na prístrešku.

Zelenú stenu tvorí rozchodníkom a machom porastená doska STERED, cez ktorú pretekajúca voda vteká samospádom späť do retenčnej nádrže, čím vytvára prirodzený kolobeh vody v prostredí, a jej odparovaním ochladzuje okolité ovzdušie.

Ekonomický prínos

Lavička má predovšetkým didaktický ú činok pre školy a širokú verejnosť ako prakticky pristupovať k zmierneniu klimatických zmien. Celá lavička je vyrobená z recyklovateľných materiálov.

Environmentálny prínos

Výrobok je vyrobený prevažne z dreva, recyklovaného patentovaného materiálu STERED, recyklovateľnej plastovej nádrže a recyklovateľných kovových častí. V lavičke je použitá ukážka zavlažovanej energeticky aktívnej vegetačnej steny z materiálu STERED, ktorá pri využití ako opláštenie budov (zelených stien) výrazne prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Bratislava Tyršovo nábrežie, po jeho zrušení je lavička nainštalovaná v obci Horní Němčí na Morave.

Prílohy: