Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Považská cementáreň, a. s., Ladce


Adresa

ul. J. Kráľa
01863 Ladce

http://www.pcla.sk/sk/stranka/uvod

Kontaktná osoba


tel: +421 42 4603 111
email: pcla@pcla.sk

Zobraziť profil

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

Opis riešenia

Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je založená na detailnej analýze vlastností tehlového recyklátu a recyklovaného tehlového prachu s cieľom získania internej aktivácie v betóne na zlepšenie mikroštruktúry betónu s výsledkom zvýšenia dlhodobých mechanických vlastností a chemickej odolnosti.

Nová patentovaná ekotechnológia TRITECH bola rozsiahlym spôsobom verifikovaná v betonárskom inštitúte v Nemecku, špeciálnymi a ekotoxikologickými analýzami na VŠB Ostrava a certifikáciu a definitívne overenie výsledkov vykonal TSUS Bratislava.

Výsledky využitia vo forme kameniva a minerálnej prímesi za viac rokov prevádzky potvrdzujú, že TRITECH betón má porovnateľné a lepšie výsledky ako referenčný betón a prináša nové pridané hodnoty, ktorými sú:

  • zlepšená spracovateľnosť čerstvého betónu,
  • zvýšená odolnosť proti hluku a vibráciám a
  • zvýšená odolnosť proti požiaru.
     

TRITECH, betón s využitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu od spoločnosti Považská cementáreň, a. s., Ladce bol ocenený v súťaži Inovatívny čin roka 2017 v kategórii Výrobková inovácia.

Ekonomický prínos

Významne šetrí primárne zdroje.

Environmentálny prínos

Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu.
Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Bytová výstavba s využitím technológie TRITECH sa realizovala v Rakúsku.

Prílohy: