Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ŽOS-EKO, s. r. o.


Adresa

Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

http://www.zos-eko.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 43 420 5 530
email: zos-eko@zos-eko.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

Opis riešenia

ŽOS-EKO, s. r. o. patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spracováva ekologickým spôsobom staré vozidlá všetkých značiek kategórie M1, N1, L2, iné. Spoločnosť postupne v rokoch 2004 - 2005 vytvorila komplexný systém zberu a spracovania starých vozidiel. Vybudovala zberné, skladové a výrobno-spracovateľské priestory na zber a spracovanie starých vozidiel, materiálové využitie a zhodnotenie ich jednotlivých častí.

Vozidlá ekologicky rozoberajú. Najskôr ich zbavia všetkých tekutín, ako sú olej, brzdová kvapalina, nafta či benzín, ktoré by mohli predstavovať veľké ekologické riziká, ak by sa nekontrolovane dostali do vody či pôdy. Následne sa z auta vyberie batéria, ktorá je ďalšou nebezpečnou zložkou, keďže je plná kyseliny. Autovrak sa pri ďalšom odstrojovaní zbavuje pneumatík, skiel, sedadiel a motora. Nakoniec prichádza na rad spracovanie kovovej karosérie. Z jedného priemerného auta tak vo Vrútkach vedia získať cca 700 kg železa, 80 kg neželezných kovov, viac ako 100 kg plastov, viac ako 25 kg gumových častí, vyše 20 kg textilu a vyše 30 kg špeciálneho lepeného skla.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov. Spolu s motorom je karoséria najcennejšou časťou v procese recyklácie, keďže na trhu je najväčší záujem o železo a hliník. Jednotlivé vyseparované suroviny sa potom dodávajú na ďalšie zhodnotenie konečným spracovateľom. Časti vozidiel vo veľmi dobrom stave firma ponúka opravovniam i jednotlivcom ako náhradné súčiastky.

Environmentálny prínos

Súčasťou areálu sú technologické a spracovateľské zariadenia umožňujúce bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými a ostatnými odpadmi, ktoré pri zbere a spracovaní starých vozidiel vznikajú.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

ŽOS-EKO, s. r. o., zabezpečuje zber a odvoz starých vozidiel do spracovateľského zariadenia vo Vrútkach z týchto okresov: Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica.

Prílohy: