Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

DR Unit, spol. s r. o.


Adresa

Nová 15
90203 Pezinok

https://www.ekodren.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Maršalko
tel: 0918556655
email: info@ekodren.sk

Zobraziť profil

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

Opis riešenia

Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou je možnosť zabudovania nielen v zelených pásoch, ale aj pod spevnenými plochami. Skladaním jednotlivých vsakovacích blokov do uceleného vsakovacieho systému je možné vytvárať neobmedzene veľké retenčné objemy na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody.

Možnosti ich uplatnenia sú preto od zástavieb rodinných domov až po budovanie logistických parkov. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.ekodren.sk.

Ekonomický prínos

Investorovi pri vybudovaní vsakovacieho systému vznikajú úspory na poplatkoch za dažďové vody, za ktoré by v prípade odvádzania do kanalizácie musel inak platiť.

Environmentálny prínos

Vypúšťanie dažďovej vody do kanalizácie či recipientu je neekologické a prispieva k zrýchlenému odtoku vody z krajiny. Vhodným technickým riešením sú vsakovacie systémy, ktoré sú určené na zadržiavanie dažďovej
vody a jej postupnú infiltráciu v mieste jej dopadu.
Vybudovaním vsakovacích systémov je možné infiltrovať dažďovú vodu bez potreby jej kanalizovania. Týmto spôsobom je možné výrazne odľahčiť mestskú kanalizáciu v čase intenzívnych zrážkových úhrnov.
Vsakovaním dažďovej vody a jej zadržiavaním v krajine sa prispieva k dopĺňaniu podzemných zdrojov vody a k znižovaniu rizika vzniku povodní.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Referencie - www.ekodren.sk: Bratislavský hrad Chipita - Kostolné Kráčany Footwork – Bratislava Ikea – Malacky Areál TNT – Bratislava Južné mesto - Bratislava Coop Jednota - Trenčín Pečivárne Sereď Klientské centrum - Bratislava Bytové domy - Skalica CT Park - Gbeľany Múzeum Holokaustu - Sereď Bytový dom - Nitra PHA - Bytča Pharos - Bratislava Malé Krasňany - Bratislava Möbelix – Nitra Bytový dom Fuxova - Bratislava ČSPH - Trenčín KIKA - Bratislava KIA - Žilina MOBIS - Žilina U.S.STEEL - Košice Dhollandia Predmier - Expanzia III - Predmier Výrobný závod Freundenberg II – Potvorice Polyfunkčný súbor Rustaveliho, 4.etapa – Bratislava Obytný súbor Malé Krasňany BD2 STAV Obytný súbor AVIDOL – Bratislava Urban Residence - objekt B - dažďová kanalizácia – Bratislava Bytové domy west 2, ul. Švermová – Galanta Predajňa potravín Lidl - Dunajská Streda Obchodno-spoločenský komplex BLUMENTAL, Mýtna-Radlinského - II. etapa – Bratislava Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2. etapa - Bratislava Pharos, Letisko-západ dopravná a technická infraštruktúra, Bratislava Parkovisko medzi ul. Dohnányho a A. Žarnova, Trnava Stakotra Manufacturing, s.r.o. - Piešťany

Prílohy: