Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Adresa

Nádražná 35
909 01 Skalica

https://www.mdm.sk/

Kontaktná osoba

Dušan Mareček
tel: 0905714433
email: mdm@mdm.sk

Zobraziť profil

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

Opis riešenia

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda (KEAVF) so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnou základe a ukotvená o existujúcu fasádu. Na oceľovej nosnej konštrukcii je prichytený trapézový plech a predpestované dosky STERED pokryté machom a rozchodníkmi. Na zavlažovanie steny sa môže použiť dažďová voda z retenčných nádrží alebo voda sivá – prečistená z ČOV. Stena je následne schopná vodu podržať a postupne odpariť. Prebytočná voda steká naspäť do retenčnej nádrže, odkiaľ sa opätovne čerpá na vrch steny. Vďaka prečerpávaniu vody v časových intervaloch a v závislosti od počasia sa zo steny stáva energetický chladič, ktorý zabraňuje prehrievaniu objektov a tvorbe tepelných ostrovov a zároveň pohlcuje prach a podporuje lokálnu biodiverzitu.

Ekonomický prínos

Svojou jednoduchou konštrukciou s využitím vlastností dosiek STERED, dokáže usporiť financie už pri samotnej výstavbe a následnej prevádzke KEAVF. Jednoduchým zavlažovaním či už vodou z retenčných nádrží, alebo sivou vodou z ČOV, dokáže vegetačná fasáda usporiť až 25 % energie na výrobu chladu. Stena je takmer bezúdržbová.

Environmentálny prínos

KEAVF je vyrobená z ocele a recyklovaného patentovaného materiálu STERED, ktorý pri využití ako opláštenie budov výrazne prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov a zníženiu emisií skleníkových plynov. Okrem toho vytvára príjemne chladnejšie prostredie v okolí hál, zabraňuje tvorbe tepelných ostrovov, podporuje biodiverzitu a tiež prispieva k výraznému obmedzeniu šírenia hluku smerom z interiéru do exteriéru a  naopak.

Prílohy: