Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

VEGATOP, s. r. o.


Adresa

Školská 797/17, Veľké Zálužie
95135Kontaktná osoba

Jozef Zabák
tel: 0915950847
email: vegatop@vegatop.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní

Opis riešenia

VegaTop spolupracuje na vyhľadávaní čo najlepších riešení čistenia odevov. Na chemické čistenie odevov sa používajú špeciálne chemické stroje využívajúce ako médium perchlóretylén, ktorý má vysokú odmasťovaciu schopnosť a dokáže si poradiť aj s inými odolnými škvrnami.

Tieto znečistenia sa počas chemického čistenia v perchlóretyléne rozpúšťaju a zostávajú v rozpúšťadle. Napriek tomu, že perchlóretylén je možné do určitej miery destilovať priamo v čistiacom stroji, ide o uzavretý proces. Po určitom počte čistiacich cyklov je potrebné perchlóretylén vymeniť a znečistený perchlór destilovať. Doteraz síce znečistený perchlóretylén bolo možné po destilácii použiť, avšak nebolo možné dosiahnuť jeho 100 % čistotu. Perchlóretylén je nebezpečný odpad a doterajšie metódy jeho likvidácie veľmi zaťažujú životné prostredie.

Firma VegaTop priniesla na slovenský trh nové riešenie v spolupráci s nemeckou firmou GEISS. Znečistený perchlóretylén prechádza v zariadení firmy GEISS niekoľkými destiláciami, oddelí sa tuhý odpad, ktorý vznikne v procese chemického čistenia, ten sa následne vypaľuje v rotačnej peci. Výsledkom tohto procesu je 100 % čistý perchlór pripravený na opätovné použitie.

Ekonomický prínos

Úspora nákladov za likvidáciu nebezpečného odpadu.

Environmentálny prínos

Rozpúšťadlá sú konečné zdroje, ktoré sa po použití častokrát likvidujú ako nebezpečný odpad, a to väčšinou spaľovaním – čím sa strácajú zdroje. Cieľom zhodnocovania nebezpečného odpadu je získať z použitých zdrojov čo najväčší podiel rozpúšadla a vrátiť ho na opätovné použitie na trh – udržateľnosť zdrojov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Realizácia zhodnocovania v Richard Geiss GmbH.

Prílohy: