Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

BEZOBALiS


Adresa

Braneckého 8
91101 Trenčín

https://bezobalis.sk/

Kontaktná osoba

Martina Novotová
tel: 0950872238
email: martina@bezobalis.sk

Zobraziť profil

Predchádzanie vzniku odpadu

Opis riešenia

Udržateľnosť ani zďaleka neznamená len zero-waste, avšak znižovanie odpadu je jej pevnou a dôležitou súčasťou. Bezobalové nakupovanie je (hneď za nenakupovaním) jednoznačne najefektívnejším spôsobom, ako svoj odpadkový kôš nenapĺňať alebo napĺňať výrazne pomalšie. Všetky vyššie spomenuté veci sa dajú dnes nakupovať bez obalu alebo nahradiť znovu použiteľnou alternatívou. Výsledky sa dostavia okamžite v podobe rapídneho zníženia množstva komunálneho odpadu.

Ekonomický prínos

Úspora finančných prostriedkov, a to: za jedno použitie, ale aj za zbytočne veľké množstvá potravín, obaly, odpad.

Environmentálny prínos

  • Zníženie množstva odpadu na úrovni jednotlivca aj podniku
  • Environmentálna osveta

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

BEZOBALiS poskytuje alternatívu ku konzumnému spôsobu života, jednu z možností, ako znížiť svoju ekologickú stopu znižovaním množstva vyprodukovaného odpadu. A to už v jednom z prvých krokov tohto začarovaného obehu vecí – pri nákupe – až po posledný krok pri platení. Od zavedenia systému posielania bločkov emailom, množstvo odpadu v obchode extrémne kleslo.

 

Prílohy: