Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Ewia, a. s.


Adresa

Tomášikova 64
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

https://www.ewia.sk/

Kontaktná osoba

Michal Smolák
tel: +421 905 823 467
email: michal.smolak@ewia.sk

Zobraziť profil

Centrum cirkulárnej ekonomiky

Opis riešenia

Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na slovenských skládkach, možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Zhmotnením tejto vízie je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v ktorých odpad prechádza triedením, mechanickou úpravou, lisovaním, balením a vracia sa späť na spracovanie. Zostatok nevyužiteľný na recykláciu putuje do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sekundárne vzniká teplo a elektrická energia.

Ekonomický prínos

CCE prináša do regiónu investície v objeme 120 miliónov euro, pracovné príležitosti takmer pre 200 zamestnancov. Súčasťou CCE sú Výskumné centrá cirkulárnej ekonomiky, ktoré môžu zásadne pomôcť štátnym orgánom nasmerovať výrobcov k zmene dizajnu výrobkov tak, aby boli prijateľné z pohľadu ochrany životného prostredia.

Environmentálny prínos

CCE výrazne prispieva k ochrane životného prostredia elimináciou skládkovania, a tým aj nekontrolovateľnej produkcie skládkových plynov. CCE v plnej miere nahrádza skládky komunálneho odpadu, ktoré majú byť do roku 2035 uzatvorené.

ZEVO je pri výrobe tepla a energie pre životné prostredie podstatne šetrnejšie než klasické zdroje založené na spaľovaní fosílnych palív (súčasťou ZEVO je zariadenie na filtráciu spalín s  technológiou štvorstupňového čistenia, dodržiavanie emisných limitov je zároveň neustále kontrolované automatickým monitorovacím systémom – AMS). 

Prostredníctvom Centra environmentálnej výchovy CCE dlhodobo formuje prístup detí a mládeže k ochrane životného prostredia.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Centrum cirkulárnej ekonomiky v Šali a Trnave

 

Prílohy: