Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

envirolegal


Adresa

Divadelná 23
036 01 Martin

https://envirolegal.sk/

Kontaktná osoba

Samuel Skokňa
tel: 0911824164
email: skokna@envirolegal.sk

Zobraziť profil

Prepájanie cirkulárnej ekonomiky s legislatívou a podnikaním

Opis riešenia

Každá firma má povinnosti voči zákonu o odpadoch. Envirolegal zabezpečí environmentálne poradenstvo a zosúladí prácu podnikateľského subjektu so zákonmi v odpadovom hospodárstve. Podnikateľom tak ušetrí stovky eur na pokutách a sankciách. Navyše preškolí zamestnancov a poskytne promptné konzultácie. Navrhne vhodné riešenia, ktoré dokážu znížiť produkciu odpadov, alebo preklasifikuje odpady na suroviny tak, aby ich bolo možné odpredať ako materiál alebo vedľajšie produkty.

Ekonomický prínos

Envirolegal prináša optimálne riešenia, ktoré šetria peniaze, čas a životné prostredie. Náklady mení na výnosy, a to zefektívnením odpadového hospodárstva, sprostredkovaním vhodných obchodných partnerov a poradenstvom pri plnení si zákonných povinností z oblasti životného prostredia, čo zabezpečuje elimináciu sankcií zo strany úradov.

 

Environmentálny prínos

Cieľom poradenstva Envirolegal je šetriť firmám náklady na likvidáciu odpadu. Ak sa odpad vytvorí, posudzuje sa ako zdroj na ďalšie využitie alebo iné zhodnotenie na trhu a nie na skládkovanie. Každá firma má aj legislatívne povinnosti, a to spracovávanie evidencie odpadov, ohlasovanie údajov okresným úradom a vypracovávanie podkladov pre súhlasy a povolenia. O tieto povinnosti sa firmám stará Envirolegal.

 

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Správnou kategorizáciou odpadu, uskladnením, nastavením separácie a preškolením zamestnancov vo firmách sa podarilo ušetriť na platbách za likvidáciu odpadu. Časť odpadu šla na recykláciu – fólie, papier a zvyšok na iné zhodnotenie. V inom prípade sa znížila produkcia vodných pracích kvapalín inštaláciou vhodnej technológie, čím sa časť vody vrátila do systému výroby a až koncentrovaný zvyšok išiel na likvidáciu. Alebo experti Envirolegal našli obchodného partnera na ďalšie zhodnotenie odpadu ako druhotnej suroviny, alebo preklasifikovali odpady na vedľajší produkt, čím sa docielil ich odpredaj.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: