Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obec Kladzany


Adresa

Obecný úrad Kladzany 100
09421 Kladzany

https://www.kladzany.sk/

Kontaktná osoba

Daniel Lorinc
tel: 0574493147
email: lorinc@kladzany.dcom.sk

Zobraziť profil

Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

Opis riešenia

Vzhľadom na postupujúce klimatické zmeny je projekt systému zadržiavania zrážkovej vody z obecných budov zaujímavý pre jednotlivcov (súkromné osoby), neziskové organizácie, ale aj subjekty samosprávy, štátnej správy, vyšších územných celkov a pod. Finančne nenáročnými opatreniami ktokoľvek vo svojom súkromí, v regióne aj kdekoľvek na Slovensku môže prispieť k adaptácii na zmenu klímy.

Ďalšou výhodou je využitie vodozádržných opatrení na predchádzanie a zmiernenie následkov povodní zo zrážkových vôd. Nie rýchle odvedenie vody z územia, ale naopak jej zadržanie a jej postupné odparovanie v čase sucha. To má za následok zníženie množstva zbytočne odkanalizovanej a následne zbytočne čistenej zrážkovej vody v čistiarni odpadových vôd.

Výstavba takýchto opatrení je spojená s výsadbou vodnej, vodomilnej zelene a inštaláciou drevených prvkov drobnej architektúry, čo výrazne prispieva k skrášleniu či už súkromných, ale hlavne verejných priestranstiev.

Ekonomický prínos

Zníženie poplatkov za množstvo zbytočne odkanalizovanej a následne zbytočne čistenej zrážkovej vody v čistiarni odpadových vôd.

Environmentálny prínos

Adaptácia na zmenu klímy:

  • voda je zadržiavaná v krajine, s cieľom uchovávať ju pre časy letných horúčav na zlepšenie mikroklímy areálu,
  • vodozádržné opatrenia znižujúce riziko povodní,
  • zlepšenie kvality životného prostredia v centre obce prostredníctvom revitalizácie a estetizácie verejného priestranstva (rozloha cca 1,4 ha) výsadbou vodomilnej zelene a inštaláciou drevených prvkov drobnej architektúry.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Systém zadržiavania zrážkovej vody.

Prílohy: