Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

RECYKLÁCIA s.r.o.


Adresa

Železničná 285/12
97241 Koš

https://recyklaciasro.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Iliaš Vlčeková
tel: 0918090071
email: recyklacia@recyklaciasro.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie stavebných a drevných odpadov

Opis riešenia

Zhodnocovanie stavebného a drevného odpadu prostredníctvom drvičov a triedičov, a to činnosťami R3, R5 a R12 (pozri prílohu č. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.).

Ekonomický prínos

Opakované využitie stavebného a drevného odpadu ako plnohodnotného materiálu.

Environmentálny prínos

Menšie znečisťovanie životného prostredia, menšie riziko vzniku čiernych skládok, menší dopyt po kamenive z kameňolomov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  • Drvenie stavebného odpadu, miesto realizácie: Baňa, Lehota pod Vtáčnikom
  • Demolácia tehlového komína a jeho následné uskladnenie, miesto realizácie Handlová

Prílohy: