Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ANTIK Telecom s.r.o.


Adresa

Čárskeho 10
040 01 Košice

https://www.antik.sk/

Kontaktná osoba

Matúš Digo
tel: 0905687493
email: digo@antik.sk

Zobraziť profil

Verejný bicykel

Opis riešenia

Ide o prvý bikesharing na Slovensku s možnosťou bicykel ponechať a požičať si ho mimo stanovišťa. Tento princíp zabezpečuje, že cyklista si nájde svoje vozidlo veľmi blízko reálneho bodu štartu a vráti ho tam, kde jazdu potrebuje ukončiť. Nemusí hľadať preddefinované stanovište alebo riešiť problém, že na stanovišti nenájde voľný bike alebo voľné miesto na jeho vrátenie.

Celý systém komunikuje s používateľom cez mapu v aplikácii pre iOS a Android, vrátane registrácie, platby, zapožičania, vrátenia alebo nahlásenia poruchy bicykla. Systém obsahuje rozsiahly back-end manažment systém na riadenie projektu – zabezpečenie servisu, premiestňovania bicyklov, podporu platieb, štatistiky a podobne.

Samotný bicykel je diaľkovo monitorovaný cez GPS/GSM modem, ktorý je napájaný solárnym panelom umiestneným v košíku bicykla. Cieľom projektu je zatraktívniť život v meste a priniesť masovo dostupnú alternatívu pre každodenné cesty do práce a zábavou.

Ekonomický prínos

Popri úspore všeobecných nákladov, ktoré plynú s používania individuálnej automobilovej dopravy, sa projekt zameriava na cyklistov, ktorí absolvujú denné dochádzanie do práce a v tom zmysle je nastavená aj cenová politika spoločnosti.

Environmentálny prínos

  • Šetrenie životného prostredia znížením používania osobnej individuálnej dopravy. 
  • Jedinečná možnosť aplikácie dát z prevádzky bicyklov, ktoré sa dajú využiť na urbanistické plánovanie. 
  • Zlepšenie zdravia a kondície používateľov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

V prvej fáze v roku 2019 spoločnosť umiestnila do ulíc Košíc a ďalších troch miest 1 000 bicyklov. Cieľom je pokryť 30 slovenských miest s dostupnosťou pre milión obyvateľov Slovenska. Využívanosť služby verejný bicykel dosiahlo už viac ako 250 tisíc jázd v sezóne a jeho potenciál je v špičke sezóny 100 tisíc jázd mesačne pri 2 000 bicykloch.

Prílohy: