Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ASEKOL SK, s. r. o.


Adresa

Lamačská cesta 45
84103 BratislavaKontaktná osoba

Jozef Neupauer
tel: +421 948 991 900
email: neupauer@asekol.sk

Zobraziť profil

Kontajnery na zber drobného elektroodpadu

Opis riešenia

Červeno-biele kontajnery sú prvými smart zbernými nádobami na Slovensku na zber drobného elektroodpadu a použitých batérií, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnostiach. Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť komfortný spôsob odovzdania nepotrebného elektroodpadu a použitých batérií v bezprostrednej blízkosti domovov, vďaka čomu sa minimalizuje ich podiel v komunálnom odpade. Zberné nádoby sa umiestňujú najčastejšie na kontajnerových stojiskách k ostatným nádobám triedeného zberu. Dôležitým aspektom projektu je aj šírenie osvety, že elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu a na skládku. Červeno-biele kontajnery sú ponúkané samosprávam bezodplatne, čo znamená, že za ich prevádzku neplatia, teda táto služba je bezplatná aj pre občanov. Červeno-biele kontajnery sú vybavené senzormi monitorujúcimi ich naplnenosť, vďaka čomu je možné efektívne plánovanie ich výsypu. Naplnenosť zberných nádob dokáže prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať aj verejnosť. Prostredníctvom aplikácie je tiež možné vyhľadávanie zberných nádob s viditeľnosťou ich naplnenia, ako aj nahlasovanie poškodenia.

Ekonomický prínos

Ekonomický prínos projektu sa dá vnímať na dvoch úrovniach. Prvá je zameraná na obce, ktoré vďaka financovaniu projektu spoločnosťou ASEKOL SK nehradia žiadne náklady spojené so zberom drobného elektroodpadu. Vďaka zvyšovaniu vytriedenej zložky z komunálneho odpadu môžu klesať aj poplatky za komunálny odpad. Druhá úroveň sa zameriava na úsporu z ťažby primárnych surovín.

Environmentálny prínos

Znižovanie množstva elektroodpadu vyhodeného na skládky a následná recyklácia elektroodpadu prispievajú k šetreniu primárnych surovín a ochrane životného prostredia.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Projekt Červeno-biele kontajnery je aktívny od roku 2017. Odvtedy bolo rozmiestnených viac ako 270 stacionárnych zberných nádob vo viac ako 80 samosprávach, pokrýva viac ako 15% obyvateľov Slovenska. Najúspešnejšou samosprávou, ktorá sa do projektu zapojila je mesto Banská Bystrica. Od roku 2018 si obyvatelia mesta projekt obľúbili do takej miery, že mesto je každoročne najúspešnejšou samosprávou v zbere elektroodpadu, dnes už s 25 stacionárnymi zbernými nádobami. Do zberu elektroodpadu sa zapojilo aj hlavné mesto Bratislava, kde boli červeno-biele kontajnery rozmiestnené v dvoch mestských častiach a ďalšie budú pribúdať.

Prílohy: