Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

CORWIN SK a.s.


Adresa

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

https://www.corwin.sk/

Kontaktná osoba

Michal Hájek
tel: +421 (2) 5441 6007
email: corwin@corwin.sk

Zobraziť profil

Zelené strechy

Opis riešenia

Zelené strechy sú strechy budov pokryté vegetáciou. Predstavujú žijúcu a rastúcu alternatívu zaužívaných strešných krytín, ktorá sa stala symbolom zelenej architektúry, a tradičným prvkom práce spoločnosti Corwin. Zelené strechy plnia mnoho funkcií. Okrem toho, že búrajú tradičný trend bezútešných betónových mestských striech a nahrádzajú ho esteticky príjemnou zeleňou, zároveň prinášajú nejeden úžitok pre obyvateľov mesta.

Ekonomický prínos

Aj keď tvorba zelených striech stojí viac ako pokrytie budovy bežnými krytinami, z dlhodobého hľadiska sú mimoriadne prínosné. Zabraňujú prehrievaniu striech, čím znižujú náklady na klimatizáciu v letných mesiacoch. Zelené strechy majú navyše bioretenčnú funkciu, takže vodu nezvádzajú do kanalizácie, ale ju zadržiavajú a zúžitkujú. Sú taktiež prakticky bezúdržbové, keďže rastliny prakticky netreba polievať a iba občasne prihnojiť a zbaviť náletovej buriny.

Environmentálny prínos

Na rozdiel od tradičných strešných krytín, ktoré vodu počas prívalových dažďov iba zvádzajú do nestíhajúcej kanalizácie, zelené strechy zrážky zadržiavajú. Správne navrhnutá skladba vegetačnej strechy tak výrazne napomáha znížiť riziko povodní v meste. Následné vyparovanie vody zo zelených striech naviac vytvára osviežujúco chladivé ovzdušie. Tak ako v prípade projektu Guthaus môžu byť doplnené dažďovými záhradami, ktoré taktiež tvoria skvelý bioretenčný systém a zmierňujú výkyvy počasia, akými sú suchá či povodne. Zelené strechy so sebou prinášajú mnohé ďalšie výhody pre obyvateľov mesta. Absorbujú škodliviny zo vzduchu, vytvárajú príjemnejšie prostredie, znižujú stresujúce vplyvy mesta či tvoria potrebné životné podmienky pre včely, vtáky a motýle.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zelené strechy sú súčasťou každého projektu spoločnosti Corwin, čo predstavuje dokopy skoro 16000 m². Na projekte Einpark Offices, najzelenšej budove Slovenska, spolu s dažďovými zdržami zaisťujú, že ani kvapka dažďovej vody neprúdi do kanalizácie, ale namiesto toho je využitá na zavlažovanie alebo pustená do podložia. V rámci projektu Guthaus budú využité spolu s dažďovými záhradami, čím sa zaistí, že všetka voda, ktorá spadne na pozemok, bude priamo využitá na zavlažovanie zelene, alebo sa vyparí a ochladí tým svoje okolie. To, že zelené strechy pomáhajú výrazne znižovať teplotu budov, sa potvrdilo pomocou termovíznej kamery. Technická štúdia spoločnosti Aero Monitor ukázala, že zelené strechy na projekte Blumental sú oproti okolitým strechám s krytinou z bežných materiálov chladnejšie v rozsahu teplôt od 17,6 do 24,4 °C. Pomáhajú tak nielen znižovať teplotu v budovách, ale aj vytvárať chladnejšiu a zdravšiu okolitú mikroklímu.

Prílohy: