Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

CORWIN SK a.s.


Adresa

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

https://www.corwin.sk/

Kontaktná osoba

Michal Hájek
tel: +421 (2) 5441 6007
email: corwin@corwin.sk

Zobraziť profil

Revitalizácia Brownfieldov

Opis riešenia

Pri každej novej mestskej výstavbe by malo byť najdôležitejším hľadiskom, aký dopad bude mať na svoje okolie. Cieľom by malo byť mesto sceľovať, nie ho násilne rozširovať. Základom zodpovednej a prínosnej mestskej výstavby je preto správny výber lokality. Tou najlepšou sú brownfieldy – zanedbané územia mesta, väčšinou pozemky bývalých tovární, ktoré stratili svoje využitie. Projekty spoločnosti Corwin sa zameriavajú práve na ne. Ich cieľom je zodpovedný a prínosný development, t. j. výstavba by mala pomáhať celému mestu a nové projekty by mali prirodzene spájať a rozvíjať celé okolie. Revitalizácia zanedbaných území pomáha spoločnosti naplniť tento cieľ a priniesť život tam, kam patrí.

Ekonomický prínos

Revitalizácia brownfieldov má množstvo benefitov pre celé mesto. Prináša značné množstvo investícií, vytvára nové miesto na bývanie, služby a trávenie voľného času. Ale zo všetkého najdôležitejšie, zaistí, že sa mesto rozvíja dovnútra namiesto toho, aby sa rozťahovalo do šírky. Tým, že brownfieldy ležia na už existujúcej infraštruktúre, nevytvárajú tlak na nákladné rozširovanie MHD a nárast individuálnej automobilovej dopravy. Nová výstavba tak vyrastie na už zastavanej ploche v meste, namiesto zaberania ornej pôdy na okrajoch, z ktorých ľudia musia dochádzať autom. Cesty sa tak menej opotrebúvajú, MHD je efektívnejšia, a ľudia majú bližšie všetko potrebné. 

Environmentálny prínos

Brownfieldy sú často plné spevnených plôch, ktoré zvyšujú teplotu v meste a vodu iba púšťajú do kanalizácie a môžu ju aj znečistiť. Ich revitalizácia a nahradenie zelenými budovami zefektívňuje vodohospodárenie a zlepšuje mestskú mikroklímu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Sídlo spoločnosti Corwin v Bratislave je skvelým príkladom toho, čo dokáže priniesť správna revitalizácia brownfieldu. Iba pár rokov dozadu tu bol spustnutý pozemok po bývalej tabakovej továrni a neskôr štátneho podniku Tesla. Dnes ide o moderný miestotvorný celok plný života, ktorý pozdvihol kvalitu celého okolia vďaka pozornému zapracovaniu potrieb miestnej štvrte. Kaviarne, reštaurácie, obchody a služby v pasáži sa dopĺňajú s novým verejným priestorom – Námestím Mateja Korvína, ktoré slúži ako skvelé miesto na schôdzky starých aj nových obyvateľov tejto štvrte. Zanedbaný pozemok bývalej továrne na parkety na Račianskej ulici sa tak vďaka projektu Guthaus výrazne mení. Lokalita, v ktorej dnes funkcia bývania absentuje, sa zveľadí a budúcim obyvateľom prinesie najzdravšie bývanie v Bratislave. V spojení s bohatou vegetáciou, vhodne doplnenou občianskou vybavenosťou, ihriskami, verejným parčíkom a skvelým napojením na električku tak Guthaus ponúkne možnosti pre zdravší a šťastnejší život. V pláne je aj  rovnako prínosná revitalizácia v areáli Palma. Cieľom spoločnosti je vybudovať udržateľnú štvrt pre ľudí, ktorá bude prínosom pre svoje okolie, ako aj celé mesto a jeho obyvateľov.

Prílohy: