Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PW Energy, a.s.


Adresa

Poštová 14
040 01 Košice

https://pwenergy.sk/

Kontaktná osoba

Michal Mašek
tel: 0908885883
email: michal.masek@pwenergy.sk

Zobraziť profil

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

Opis riešenia

Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom a v júni 2021 v jednom stredisku v Prešove. Čerpaná geotermálna energia z vrtov sa využíva na výrobu elektriny a tepla. Domácnosti a priemysel tak dostanú zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Výroba elektrickej energie bude prebiehať v zariadeniach na báze ORC (Organický Rankinov cyklus), z ktorých každé bude mať inštalovaný elektrický výkon 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu zo šiestich vrtov (troch produkčných a troch reinjektážnych) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody, vďaka čomu sa bude môcť využívať v cykle opakovane. Výrobu elektrickej energie umožní čerpanie horúcej geotermálnej vody zo zeme z potenciálnych geotermálnych kolektorov v hĺbkach približne medzi 3 000 až 4 000 m.

Ekonomický prínos

Stabilný, ekologický, nezávislý a dlhodobo udržateľný zdroj elektrickej a tepelnej energie. Okolo geotermálnych objektov sa vo svete realizujú mnohé projekty z oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, potravinárskej výroby, rekreácie a mnohých iných odvetví. Takéto projekty pomáhajú ekonomickému rastu danej oblasti a regiónov.

Environmentálny prínos

Čistý, ekologický zdroj elektrickej a tepelnej energie. S využitím reinjektáže vody v uzatvorených obehových cykloch a ORC technológie počas prevádzky neprodukuje žiadne emisie. Vďaka reinjektovaniu využitej geotermálnej vody, ktorá sa pod zemou znovu ohreje a môže byť znovu využitá v procese výroby, je tento zdroj dlhodobo udržateľný a prakticky nevyčerpateľný.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

V príprave sú prvé geotermálne elektrárne v oblastiach Žiar nad Hronom a Prešov. Na Slovensku zatiaľ neboli realizované žiadne projekty takéhoto charakteru, sú to pilotné projekty, ktoré pomôžu naštartovať ďalší rozvoj obdobných projektov.

Prílohy: