Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

FCC SLOVENSKO, S.R.O


Adresa

Bratislavská 18
90051 Zohor

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html

Kontaktná osoba


tel: 02/50206811
email: recepcia@fcc-group.sk

Zobraziť profil

Re-use centrum Back2Life dáva šancu starým veciam

Opis riešenia

Cieľom Re-use centra Back2Life je opätovné využitie starých, ale funkčných vecí. Predmety, ktoré sú pre niekoho nepotrebné, nemusia skončiť v odpade alebo na skládke, môžu ďalej poslúžiť iným ľuďom.

Zmyslom Back2Life je predĺžiť život veciam, a tým predchádzať vzniku odpadu a šetriť životné prostredie. Back2Life je vybudované na mieste zberného dvora v Trnave. Budova je postavená z 5 použitých lodných kontajnerov špeciálne upravených na obchodné priestory. Klienti môžu do centra priniesť bezodplatne veci, ktoré už nepotrebujú, stále sú však použiteľné a pre seba si vybrať niečo užitočné za minimálne ceny.

Súčasťou projektu je webová stránka www.back2life.sk, na ktorej sa nachádza aktuálna ponuka vecí prehľadne rozdelená do jednotlivých kategórii. Klient si tu môže veci prezerať a následne si ich rezervovať z pohodlia domova.

Ekonomický prínos

Opätovné vracianie vecí späť do života predchádza vzniku odpadu, pomáha znižovať množstvo komunálneho odpadu aj odpadu na skládkach, ako aj výšku poplatkov za nakladanie s odpadmi. Projekt je prevádzkovaný sociálnym podnikom a má aj sociálny rozmer - zamestnáva ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce.

Environmentálny prínos

Re-use centrum predĺžiuje veciam život, predchádza vzniku odpadu a šetrí životné prostredie. Projekt podporuje cirkulárnu ekonomiku v praxi.

Pomáha hľadať alternatívy ku konzumnému životu – k nakupovaniu nových a vyhadzovaniu starých vecí. Postupný prechod z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku je v súčasnosti  nevyhnutnou podmienkou ochrany životného prostredia a dlhodobej udržateľnosti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Re-use centrum Back2Life, Ulica Jána Bottu č. 3852, Trnava

Prílohy: