Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PR KRAJNÉ, S.R.O


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

Opis riešenia

Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životnosti, vznikla skladba pre ľahké vegetačné strechy s vysokou schopnosťou retencie a následnej evaporácie vody. Rýchla absorbcia vody (prívalové zrážky) až 17 l/m2, maximálna vodozádržnosť = 35 l/m2, vysoká schopnosť opakovanej nasiakavosti a následnej evaporácie vody pre využitie vyparovania sivej vody, jednoduchá inštalácia, výborná mechanická odolnosť pevné kotvenie na strešnú krytinu, odolné voči víchriciam.

Partneri:

Ekonomický prínos

  • Znižuje náklady na chladenie (vykurovanie priestorov pod zelenou strechou - znižuje náklady na prevádzku zariadení na chladenie umiestnených na streche, znižuje, resp. úplne odstraňuje náklady za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, umožňuje efektívne využívanie zadržanej zrážkovej vody, resp. dotovanej sivej vody na evaporovanie zo zelenej plochy - účinok ochladzovania a znižovania prašnosti).

Environmentálny prínos

  • Takmer 80 % skladby je z recyklovaných materiálov - nastavuje ,,malý vodný obeh" v okolí stavby. Zelená strecha je efektívnym riešením náhradnej zelene za zabratú plochu na výstavbu budovy.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Automobilka 1: overovacia inštalácia ľahkej vegetačnej strechy preukázala odlnosť vočí víchrom a až 40 % úsporu energií na chladenie priestorov.
Automobilka 2: porovnávanie klasickej skladby zo substrátu a skladby STERED preukázalo vyššiu efektivitu pri inštalácií, odolnosť pre pochôdzkosť.
Senec: fotovoltaika na zelenej streche pracuje v efektívnejšom režime.

Prílohy: