Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PR KRAJNÉ, S.R.O


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

Opis riešenia

Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané aj pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. STERED tieto vlastnosti plne prenáša do základného výrobku - dosky. Akustické zvukopohlitvé vlastnosti a vysoká odolnosť voči exteriérovým podmienkam predurčujú STERED k použitiu pre zvukopohltivú časť protihlukových stien.

Partneri:

 

Ekonomický prínos

  • Vysoká zvuková pohltivosť 14 - 20 dB, nižšie hmotnosti umožňujú úsporu nákladov na dopravu a inštaláciu, vysoká variabilita pre dizajn.

Environmentálny prínos

100 % skladby tvorí recyklát, STERED nepotrebuje na ochranu pred poveternosťou iný krycí materiál. Vysoké hodnoty zvukovej pohltivosti výrazne prispievajú k znižovaniu hlukovej záťaže vzhľadom na nízku akumuláciu tepla zložky STERED, takáto PHS zároveň znižuje tepelné napätie z prehrievania, schopnosť zadržiavať zrážkovú a vzdušnú vlhkosť pri jej evaporovaní, prispieva k znižovaniu prašnosti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Protihluková stena - obchvat Třinca

Prílohy: