Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

REDE-PROJECT s.r.o.


Adresa

Koprivnická č. 9G
84102 Bratislava

https://www.rede.sk/

Kontaktná osoba

Ing. arch. Martin Stoličný
tel: 0903246965
email: stolicny@rede.sk

Zobraziť profil

Ekologické retenčné parkovisko osobných áut

Opis riešenia

Parkovisko je vybudované na 400 - 600 mm hrubej vrstve kameniva. Pod touto vrstvou je geotextília zabraňujúca prípadný únik ropných látok do podložia. Povrch je tvorený betónovými retečnými dlaždicami.

Ekonomický prínos

Riešenie je cenovo na m² plochy rovnako drahé ako štandardné riešenia s kanalizáciou cez lapače olejov.

Environmentálny prínos

Parkovisko zadržiava dažďovú vodu, čím sa znižuje nutnosť odvodu dažďových vôd do recipientu. V letných mesiacoch vlhkosť znižuje teplotu nad parkoviskom. 

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

ZKW Krušovce 2019, Technogym Malý Krtíš 2018, Besico Martin 2020

Prílohy: