Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

General Plastic, a.s.


Adresa

Priemyselný areál 3677
946 03 Kolárovo

https://generalplastic.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 917 125 033
email: info@generalplastic.sk

Zobraziť profil

Recyklácia PET fliaš a výroba PET predliskov

Opis riešenia

Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál, ktorý sa použije na ďalšie spracovanie. PET je žiadanou komoditou na celom svete a je neefektívne, aby končil v spaľovniach alebo v horšom prípade priamo na skládkach. Vlastnosti PET materiálu umožnia danú fľašu niekoľkokrát zrecyklovať. Recyklujú sa predovšetkým fľaše od nápojov, ktoré sú priehľadné alebo priesvitné a neobsahujú príliš veľa obalovej etikety na svojom povrchu. V prvom kroku použité PET fľaše prejdú dodatočným dotriedením, potom drvením na malé PET vločky a následne praním. Takéto vypraté PET vločky sa využívajú na výrobu širokého spektra výrobkov od vlákien cez tričká až po funkčné športové oblečenie či koberce. Môžeme ich nájsť aj ako súčasť slnečných okuliarov alebo auta. Avšak tu životnosť takýchto výrobkov častokrát končí. Ak doslúžia, putujú do klasického odpadu. Spoločnosť General Plastic sa zameriava na kompletný recyklačný cyklus fľaše. PET vločka prejde procesom dekontaminácie a slúži ako surovina na výrobu obalov vhodných na styk s potravinami. Z takýchto vločiek vyrábame predlisky, z ktorých si výrobcovia nápojov následne vyfúknu fľašu podľa vlastných predstáv. 

Ekonomický prínos

General Plastic je slovenská spoločnosť, ktorá svoju činnosť realizuje na území Slovenska. Okrem viac ako 80-tich pracovných miest v regiónoch Záhoria (Senica) a južného Slovenska (Kolárovo) poskytuje environmentálne riešenia v rámci efektívnej recyklácie plastových (PET) odpadov. Tá nielen chráni naše životné prostredie, ktorého neskoršia sanácia by bola ekonomicky náročná, ale pomáha naplniť environmentálne ciele dané EÚ. Tým, že spoločnosť zabezpečuje kompletný recyklačný proces a výrobný proces na Slovensku, nielen redukuje emisnú stopu na minimum, ale aj podporuje národnú ekonomiku a je aktívnym členom cirkulárnej ekonomiky.

Environmentálny prínos

Spoločnosť General Plastic, a. s., je stelesnením cirkulárnej ekonomiky v oblasti nakladania a recyklácie PET plastov. Odborné know-how a skúsenosti sústreďuje primárne na segment recyklácie PET fliaš. Ako jediná firma na Slovensku dokáže zabezpečiť celý recyklačný cyklus PET fľaše a z použitých vyrobiť tzv. predlisky, z ktorých sa následne vyfúknu nové PET fľaše požadovanej veľkosti a tvaru.

Prílohy: