Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Slovenské združenie pre značkové výrobky


Adresa

Metodova 7
82106 Bratislava

https://www.szzv.sk/

Kontaktná osoba

RNDr. Roman Šterbák
tel: 0903224909
email: szzv@szzv.sk

Zobraziť profil

Cigaretovník

Opis riešenia

Motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov má nová kampaň CIGARETOVNÍK. Ohorok z cigarety nepatrí na zem, ale do koša. Vzhľadom na obsah acetátu celulózy (bioplast vyrobený z drevnej buničiny) sa rozkladá až 15 rokov. Ročne sa na svete vyrobí približne 6 biliónov kusov cigariet. Až pätina opýtaných fajčiarov na Slovensku v prieskume potvrdila, že nevidia nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti, ohorok odhodí na zem, do kanála alebo na trávu. Ohorky odhadzujú mimo popolníkov viac muži, mladí dospelí fajčiari a ľudia s nižším vzdelaním. Na Slovensku sú to tiež ľudia z väčších miest, čo môže signalizovať problém umiestnenia popolníkov na vhodnejšie miesta, ale aj dopad anonymity a slabej vymožiteľnosti. Len približne polovica dospelých fajčiarov súhlasí s tým, že filtre obsahujú plasty.

Ekonomický prínos

Kampaň motivuje fajčiarov správne nakladať s ohorkami tak, aby skončili v komunálnom odpade a neznečisťovali životné prostredie, čím dochádza k úspore ekonomických nákladov na čistenie ulíc a miest.

Environmentálny prínos

Ohorky odhodené na zem spôsobujú znečistenie životného prostredia. Momentálne jediným správnym spôsobom nakladania s týmto odpadom je odhadzovanie ohorkov do zmiešaného komunálneho odpadu. Vo veľkých mestách končia v spaľovni. Cieľom informačnej kampane CIGARETOVNÍK (www.cigaretovnik.sk) je zapáliť nielen u fajčiarov túžbu po správnom nakladaní s týmto problematickým odpadom. Myšlienkou kampane je pripomenúť, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny cigaretovník nevyrastie. Kampaň iniciuje Slovenské združenie pre značkové výrobky, ktoré zastrešuje štyri najväčšie tabakové spoločnosti na Slovensku.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

https://cigaretovnik.sk/

Prílohy: