Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

GX Solutions, a. s.


Adresa

Galvaniho 12
821 04 Bratislava-Trnávka

https://zberodpadu.sk/

Kontaktná osoba

Monika Krajčová
tel: 0918 342 804
email: monika.krajcova@gxsolutions.eu

Zobraziť profil

Elektronizácia zvozu odpadu

Opis riešenia

Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou digitalizuje služby odpadového hospodárstva. Optimalizuje správu odpadu vďaka dátovej analýze identifikácie kontajnerov a monitoringu zberových vozidiel. Automatizovaný vývoz odpadu vyraďuje nežiaduci vplyv ľudského faktora na získavanie údajov. Dopĺňa tak nepresné, neúplné až chýbajúce dáta o odpade domácností a subjektov. Princíp zberu dát priamo od zdroja prináša potrebnú spoľahlivosť, adresnosť, férovosť a motiváciu. Je to jednoduchý cenovo dostupný nástroj pre inteligentnú správu odpadu a zavedenie PAYT systému. Nádoby sú označené tzv. RFID tagom, vrecia QR kódom. Priradením čipov konkrétnym nádobám sa z nich stávajú digitálne nosiče údajov pre jednotlivé komodity odpadu. Zberové vozidlo je vybavené RFID čítačkou nádob a systémom monitoringu vozidla. V systéme je automaticky evidovaný každý výsyp a komplexne vyhodnotená preprava aj množstvo odpadu. Informácie sú prenášané na server v reálnom čase. Územné samosprávy, zvozové spoločnosti aj občania majú okamžite dostupné informácie v jednotnej databáze dát.

Ekonomický prínos

Zabezpečenie efektívneho fungovania zvozu odpadu. Inventarizácia nádob. Ozdravenie rozpočtu spravodlivým výberom poplatkov za odpad. Optimalizácia nákladov na zber a prepravu odpadu. Zníženie nákladov na skládkovanie. Optimalizácia kapacít vďaka kratším vývozným časom odpadu. A ďalšie.

Environmentálny prínos

Zníženie množstva komunálneho odpadu. Zvýšenie vytriedených zložiek. Zníženie skládkovaného odpadu. Zníženie emisií vďaka optimalizácii zvozovej logistiky. Behaviorálny vplyv na producentov odpadu (jednotlivcov) sprevádzaný znížením tvorby odpadu a lepším separovaním.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Práve kvôli automatizácii zaviedli elektronické služby desiatky územných samospráv a iných subjektov v rôznych regiónoch Slovenska (Technické služby Senica, Technické služby Dolný Kubín, Ekover, s. r. o., Obecný podnik služieb Chtelnica. Mestá Kremnica, Spišská Belá a ďalšie. Obce Dojč, Chtelnica, Slovinky, Margecany, Veľké Úľany a iné.)

Prílohy:

Ďalšie riešenia: