Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Ing. Zuzana Balková EKO-IN


Adresa

Dvorníky 452
92056 Dvorníky

https://www.eko-in.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Balková
tel: +421905795040
email: eko-in@eko-in.sk

Zobraziť profil

Vzdelávacie aktivity - školenia, workshopy a diskusie

Opis riešenia

V rámci vzdelávacích aktivít EKO-IN oboznamuje zástupcov spoločností o zohľadňovaní environmentálneho prístupu počas celého životného cyklu produktov. Prostredníctvom školení a workshopov o zákonných požiadavkách informuje aj o nových technológiách, platformách, združeniach a portáloch, ktoré pomáhajú ľahšie sa orientovať v enviro problematike.

Ekonomický prínos

Navrhované riešenia vo vzťahu k udržateľnosti a efektivite procesov prinášajú aj ekonomický efekt. Ľahšie sa realizujú projekty, ak je od počiatku zohľadnený environmentálny prístup, ako keď sa zákonné požiadavky ,,realizujú opravou" za plnej prevádzky. Ak niekto nevie ako, výsledok môže byť drahší a nemusí spĺňať ekokritériá.

Environmentálny prínos

Zástupcovia spoločností uplatňujú návrhy riešení v prevádzkových činnostiach, ale aj pri nových projektoch v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia. Uplatňujú ekopožiadavky pri nových riešeniach ešte v štádiu prípravy. Vo finále počas prevádzky vyhodnocujú výsledky prijatých opatrení a monitorujú súlad s legislatívou v životnom prostredí.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Školenia ako Environmentalista komplexne, workshop Investori a dodávatelia, Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť, Diskusia o (ne)zdravom priestore s verejnosťou na multižánrovom VATAfeste o zelených projektoch a o prínose jednotlivca pre zdravé životné prostredie a i.

Prílohy: