Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Nová Cvernovka


Adresa

Račianska 78
83102 Bratislava

https://novacvernovka.eu/program

Kontaktná osoba

Branislav Čavoj
tel:
email: info@novacvernovka.eu

Zobraziť profil

Suť na park!

Opis riešenia

Projekt Suť na park (www.sutnapark.sk), ktorý vznikol v priestoroch Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave, sa zaoberá premenou stavebného odpadu na nový materiál. Pomocou certifikovaných strojov sa tento materiál roztriedil na jednotlivé frakcie a následne použil na tvorbu nových pobytových plôch vo verejnom parku v areáli Novej Cvenrovky. Okrem toho na tomto mieste sa vytvoril aj živý val –  tri kopce hlivy, ktoré vznikli pri tvorbe pobytových plôch, vnútorne spevnené recyklátom zo sutiny, oddelili časť verejného praku od komunitnej záhrady. Rozšírila sa tak zelená plocha a poskytla habitat pre drobné živočíchy a včely. Celý projekt zakončila výsadba rôznych rastlín a drevín, ktoré vytvárajú prirodzené tienenie a pomáhajú zadržovať vodu.

Ekonomický prínos

Zrevitalizoval a zrecykloval sa existujúci materiál (stavebný odpad), čím sa ušetrili ďalšie finančné prostriedky na zabezpečenie a dovoz nového materiálu. Financie sa použili len na triedenie existujúceho zrevitalizovaného materiálu.

Environmentálny prínos

Neťažil sa nový materiál, ale zregeneroval sa ten, ktorý už na tomto mieste existoval. Stavebný odpad sa tak transformoval na nový materiál a vďaka tomu sa podarilo vytvoriť nový mlatový povrch, ktorý prepúšta vodu, je neustále vlhký, čiže vyparovaním sa vytvára príjemná mikroklíma a znižeje sa teplota v okolí. Vysadením rôznych stromov a rastlín sa zvýšila biodiverzita v tejto oblasti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Verejný park, areál Novej Cvernovky, Račianska ulica 78, 831 02, Bratislava. Vďaka projektu vznikli nové pobytové plochy a chodník v parku, vytvoril sa živý val (kopec zo ,,sute” a hliny obrastený zeleňou, oddelil verejný priestor od komunitnej záhrady) a vysadili sa nové stromy a rastliny. (Foto: Michal Líner)

Prílohy: