Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ENERGIA REAL, s.r.o.


Adresa

Krivá č. 1055/7
04001 Košice

https://energiareal.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Zdenko Miko
tel: 0917941982
email: info@energiareal.sk

Zobraziť profil

ERcuper Water

Opis riešenia

Systém rekuperácie tepla z kanalizácie, ktorý vyvinula a úspešne prevádzkuje spoločnosť ENERGIA REAL, pozostáva zo zbernej nádrže na päte objektu, do ktorej sa kanalizačnou sústavou zbiera všetka splašková voda z objektu. V zbernej nádrži je ponorená sústava výmenníkov tepla, ktoré tvoria primárny okruh  tepelného čerpadla. Výhodou riešenia je tento zdroj energie, ktorý má celoročne výrazne vyššiu teplotu ako bežne využívané zdroje energie pre tepelné čerpadlá (okolitý vzduch, podzemná voda, horninový masív), čo umožňuje výrazne efektívnejšiu prevádzku tepelných čerpadiel, ako je štandard technickej praxe. Kanalizačná voda predstavuje primárny zdroj energie, ktorý presne kopíruje výkonové požiadavky na ohrev vody s tým, že okrem vykrytia energetickej požiadavky na prípravu teplej vody vytvára energetickú rezervu cca 20 %, ktorú je možné dosiahnuť výraznejším dochladením splaškovej vody (na teplotu nižšiu ako je teplota studenej pitnej vody) a využiť tento zdroj energie na podporu vykurovania. Inštalácia je technicky možná v akomkoľvek objekte.

Ekonomický prínos

Vďaka cyklickej recyklácii tepla sa šetria náklady za teplo približne 75 %. Toto riešenie pokryje v plnej miere potrebu tepla na prípravu teplej vody a vykurovania až k teplote exteriéru 0 °C. Najlacnejšie teplo je to, ktoré sa nemusí vyrobiť, a práve riešenia  spoločnosti ENERGIA REAL túto teóriu potvrdzujú.

Environmentálny prínos

Najefektívnejšia cesta k znižovaniu energetickej náročnosti budov je recyklácia energie v podobe rekuperácie. V ročnej bilancii sa vďaka rekuperácii tepla aj napriek spotrebe elektrickej energie zo siete dosiahla úspora produkcie emisií CO2 vyše 70 %.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Bytové domy v Košiciach, Ulica Boženy Němcovej  č. 10 – 12, Ulica Kapitána Jaroša č. 4

Prílohy: