Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ASIO-SK, s.r.o.


Adresa

1. Mája 1201
01401 Bytča

https://www.modrozelenemesto.sk/

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
tel: +421905523920
email: kratochvil@asio.sk

Zobraziť profil

Recyklácia šedých a dažďových vôd

Opis riešenia

Produkcia šedej vody činí v domácnostiach cca 50 %, v komerčných budovách cca 27 % z celkovej produkcie odpadových vôd. AS-GW / AQUALOOP sú kompaktné čistiarne šedých vôd pre rodinné aj bytové domy. Veľkostné rady čistiarní sú od 4 až po 144 EO. Ide o typové prvky, ktoré sú výhodne kombinovateľné a tým pádom vhodné ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie. Dostupné v 2 variantoch – nadzemné a podzemné. Popis technológie: Odpadová voda nateká cez filter mechanických nečistôt reakčnej nádrže, v ktorých sa voda biologicky čistí. V reakčnej nádrži je osadený membránový modul, v ktorého spodnej časti sa nachádza aeračný systém. Nad membránovým modulom je umiestnené čerpadlo, ktoré podtlakom odsáva vodu cez membrány a odvádza už vyčistenú vodu do akumulačnej nádrže vyčistenej vody. Voda z akumulačnej nádrže je čerpaná do systému rozvodu prevádzkovej vody. Reakčná nádrž je opatrená havarijným prepadom. Systém je možné dopĺňať pitnou vodou.

Ekonomický prínos

Recyklácia ľahkej šedej vody (najmä vody z kúpeľní) na tzv. biele vody (úžitková / prevádzková voda na splachovanie toaliet, umývanie podláh, závlahu a pod.) patrí medzi najľahšie a najekonomickejšie. Takto sa dá ušetriť až 50 % pitnej vody s návratnosťou investície do 10 rokov. Používané technológie na recykláciu šedých vôd sú overené, nenáročné a možno ich automatizovať a kontrolovať aj na diaľku.

Environmentálny prínos

Recyklácia sivej vody šetrí čerstvú pitnú vodu na iné účely, znižuje objem odpadovej vody, ktorá sa dostáva do septikov a čistiarní odpadových vôd, a zároveň zvyšuje kapacitu infraštruktúry pre nových používateľov. Dažďová voda môže po minimálnej úprave nahradiť v mnohých prípadoch vodu pitnú (úžitková voda na splachovanie záchodov, upratovanie, umývanie vozidiel), v prípade závlahy je potom dokonca vhodnejšia aj ako pitná.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zber šedej a dažďovej vody v Brne, AQUALOOP v Mníchove, Rodinný dom v Žiline, Recyklácia šedých vôd na chate v Bytči, Využitie sivej vody v Prahe - Rodinný dom v Košířích (Praha), Úprava sivej vody v Opawa (Nový Zéland)

Prílohy: