Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

MB TECH BB s.r.o.


Adresa

Priemyselná ulica 15449/2
97401 Banská Bystrica

https://www.mbtech.sk/sk

Kontaktná osoba

Matej Brečka
tel: +421 915 267 265
email: brecka@mbtech.sk

Zobraziť profil

Renovácia prémiovej výpočtovej techniky

Opis riešenia

Kvalitnou renováciou prémiovej výpočtovej techniky (tá, ktorá ma nastavenú životnosť na 5 a viac rokov) spoločnosť vytvorí napríklad z použitého notebooku taký, ktorý vyzerá ako nový (www.youtube.com/watch?v=-HLzPfe7KRI). Dôležitou súčasťou je aj osveta, aby ľudia nekupovali lacnú, menej kvalitnú techniku s kratšou životnosťou, ale zvážili nákup renovovanej techniky, ktorá je rovnako výkonná a v podobnej cene.

Ekonomický prínos

Vytváranie nových pracovných miest v regióne, ponuka možnosti šetrenia peňazí pri kúpe prémiovej výpočtovej techniky.

Environmentálny prínos

Renovácia ovplyvňuje nezdravé konzumné správanie pri nákupe techniky. Nákupom renovovanej techniky sa znižuje podiel nebezpečného elektroodpadu na skládkach. Elektroodpad síce tvorí len pár percent z celkového objemu odpadu, ale viac než polovicu toxického odpadu. Je tvorený nekvalitnou technikou (so životnosťou cca 2 roky) a prémiovou technikou, ktorá nebola zrenovovaná.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Spoločnosť je lídrom v renovácii výpočtovej techniky v strednej Európe a na trhu pôsobí už viac ako 17 rokov.

Prílohy: