Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"


Adresa

Lučenecká cesta 2266/6
96001 Zvolen

www.poh.sk

Kontaktná osoba

Matej Plesník
tel: +421 907 136 851
email: konatel@poh.sk

Zobraziť profil

Retenčno-drenážne environmentálne vhodné parkovisko

Opis riešenia

Ide o inováciu pri realizácii parkovacích plôch z priepustných materiálov. Parkovisko POH URBAN je systémové riešenie vyhotovené z recyklovaných materiálov na princípe obehového hospodárstva s cieľom predĺžiť odtok dažďovej vody do kanalizácie. Na základe overených poznatkov z aplikovaného výskumu je toto parkovisko vhodné realizovať po celom Slovensku.

Ekonomický prínos

Systém POH URBAN predlžuje odtok dažďovej vody do kanalizácie pri návrhovom daždi 15 min na 6 až10-násobok, a tým pádom redukuje veľkosti ostatných vodných stavieb, akými sú retenčné nádrže, infiltračné boxy, resp samotné veľkosti kanalizačných rúr.

Environmentálny prínos

Systém POH URBAN je vyhotovený z materiálov zo zhodnotených odpadov a prispieva k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo v stavebnom priemysle. V systéme POH URBAN sa spomaľuje odtok dažďovej vody a umožňuje vode výpar, ktorý následne ochladzuje mikroklímu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Realizácia POH URBAN je možná všade tam, kde sa uvažuje o výstavbe spevnených odstavných plôch pre automobily. Systém POH URBAN je ideálne riešenie v urbanizovanej krajine, v ktorej už nie je možnosť sa napojiť na jestvujúcu kanalizáciu prečistenými dažďovými vodami.

Prílohy: