Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty


Adresa

Dvorecká 892/25
914 41 Trenčín

www.ovocnystrom.sk

Kontaktná osoba

Ľudovít Vašš
tel: 0948501520
email: vass.ludovit@gmail.com

Zobraziť profil

Ovocná škôlka

Opis riešenia

Rokmi získané ovocinárske zručnosti a skúsenosti v rozsiahlom 12 hektárovom pastvinnom sade pretavili do založenia ovocnej škôlky so zameraním na pestovanie dlhovekých drevín v súlade s udržateľným poľnohospodárstvom. Výsledkom ich úsilia je produkcia jabĺk v organickej kvalite bez použitia chemických postrekov.

Ekonomický prínos

Šetria čas a prostriedky. Ovocné dreviny vysádzajú tak, aby speli k samostatnosti a ošetrujú rezom tie stromy, ktoré to naozaj potrebujú.

Environmentálny prínos

Zámerom združenia je prinavrátiť krajine a záhradám funkčnosť v podobe návrhov a realizácií kvalitných výsadieb dlhovekých ovocných  stromov a poskytovaní odbornej starostlivosti o ovocné stromy aj prostredníctvom vzdelávania verejnosti. Stromy samotné sú našimi učiteľmi.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty, pestovanie historických odrôd

Prílohy: