Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Corplex Slovakia s.r.o.


Adresa

Novozámocká č. 3397
94703 Hurbanovo

https://www.corplex.com/

Kontaktná osoba

Ján Trnka
tel: 0948936769
email: jan.trnka@corplex.com

Zobraziť profil

Vratné plastové balenia

Opis riešenia

Vratné plastové balenia vyrobené z dutinkového polypropylénu (pod vlastnou značkou Akylux) je možné využiť ako alternatívu k jednorazovému baleniu, typicky vyhotoveného z kartónu. Nakoľko kartónplast je ľahko tvarovateľný materiál, je možné za ekonomicky výhodných podmienok poskytnúť každému zákazníkovi riešenie šité presne na mieru. Dlhá životnosť obalu a jeho odolnosť zabezpečujú v strednodobom a dlhodobom horizonte pozitívny ekonomický aj environmentálny efekt v porovnaní s jednorazovým balením. Riešenie vyrobené z kartónplastu dokáže poskytnúť viacero výhod a predčiť tak iné druhy balení používané v logistike, skladovaní a priemysle.

Ekonomický prínos

Spoločnosti, ktoré sú schopné prejsť na využívanie viaccestných (vratných) obalov, získavajú ekonomickú výhodu v nižších celkových nákladoch na zabezpečenie balenia a ochrany produktov. A to nie len vyššou efektivitou ochrany baleného produktu ale aj mnohonásobne nižším počtom potrebných baliacich jednotiek.

Environmentálny prínos

Akylux (kartónplastové hárky) vyrobené v závode v Hurbanove sú plne recyklovateľné. Závod disponuje vlastnou recyklačnou linkou, ktorú využíva na recykláciu odpadu vznikajúceho pri výrobe, ale aj na recykláciu odpadov (obalov po skončení životného cyklu), ktoré vykupuje späť od svojich zákazníkov. Napĺňa tak princípy cirkulárnej ekonomiky, kde sa materiály využívajú opakovane, a po skončení životného cyklu sú recyklované a nájdu svoje nové uplatnenie v ďalšom výrobku.

Prílohy: