Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

MONTES COMPANY s.r.o.


Adresa

Lisková 1218
034 81 Lisková

https://www.montescompany.sk/

Kontaktná osoba

Richard Kodrik
tel: +421904272887
email: kodrik@montescompany.sk

Zobraziť profil

Likvidácia azbestu

Opis riešenia

Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Spoločnosť likviduje azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Postará sa o profesionálne odstránenie azbestu a jeho odvoz na kľúč, t. j. o všetky legislatívne kroky, dokumentáciu, bezpečné odstránenie azbestu z poškodených miest a následný vývoz a uloženie na skládku nebezpečného odpadu. Spoločnosť pri likvidácii azbestu používa okrem profesionálneho náradia, certifikované stabilizačné prípravky, filtráciu vzduchu s HEPA filtrami, kvalitné a certifikované OOPP a technológiu zabraňujúcu následnému šíreniu azbestu.

Ekonomický prínos

Odborné odstránenie azbestu na kľúč významne šetrí finančné náklady.

Environmentálny prínos

Odborné odstánenie azbestu zabraňuje rozptylu mikročiastočiek azbestu do okolia, čo zamedzuje nepriaznivým účinkom na ľudské zdriavie a životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Likvidácia azbestu zo strechy rodinného domu v Bratislave, obytného domu v Banskej Bystrici, čiernej skládky v obci Veľké Chráštany.

Prílohy: