Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ABC Food Machinery spol. s r.o.


Adresa

Nerudova 51
821 04 BRATISLAVA 2

https://abcfood.sk/

Kontaktná osoba

Juraj Grieš
tel: 0911 517 529
email: info@abcfood.sk

Zobraziť profil

Výroba ľadovej vody pre potravinársky priemysel

Opis riešenia

Potravinársky priemysel spotrebuje v procese výroby veľké množstvo ľadovej vody, ktorej príprava je energeticky veľmi náročná. Koncept spoločnosti umožňuje zásadné zníženie tejto spotreby energie. Základom je použitie viacerých menších kompresorov, ktoré umožňujú ich postupným zapájaním a vypínaním plynulé a presné regulovanie výkonu podľa aktuálnej potreby. Maximálny výkon je nutný väčšinou iba pri počiatočnej fáze výroby, napr. spracovania mlieka po jeho dovoze. Táto hodnota určuje maximálny potrebný výkon chladiaceho zariadenia a je niekoľkonásobne vyššia, ako je potreba chladu pre následnú prevádzku. Ďalšie potrebné výkony klesajú až na 10 % maximálneho a krytie takéhoto poklesu výkonu jedným veľkým kompresorom je vysoko neekonomické. Zariadenie s jedným kompresorom nie je možné prevádzkovať pod cca 53 % jeho výkonu, takže kompresor by pri malom zaťažení cykloval, čo má veľmi negatívny dopad hlavne na životnosť zariadenia a potrebu servisu. Rozbehová fáza kompresora, ktorá by sa x-násobne opakovala, je zároveň podstatne náročnejšia na spotrebu energie, ako normálny chod a spotreba elektrickej energie je pri poháňaní väčšieho zariadenia aj pri nižších otáčkach všeobecne vyššia.

Ekonomický prínos

- podstatne nižšia spotreba energie,

- výrazne lepšia efektivita prevádzkových nákladov,

- predĺženie životnosti zariadenia,

- jednoduchší a ekonomickejší servis s minimálnym dopadom na výrobu a plynulosť prevádzky,

- zvýšenie bezpečnosti zariadenia voči prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia osôb,

- širšia možnosť odpojenia sa od dodávky fosílnych palív a väčšia energetická nezávislosť

Environmentálny prínos

- použitie 100 % ekologických prírodných chladív R717 a R723, ktoré neprodukujú emisie CO2, sú bez vplyvu na ODP (Ozon Depletion Potential - pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy) a so zanedbateľným vplyvom na GWP (Global Warming Potential - potenciál globálneho otepľovania, skleníkový efekt),

- podstatné zníženie energetickej náročnosti celého systému bez potreby plynu s minimálnou spotrebou elektrickej energie

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Mliekarenský priemysel, mäsopriemysel

Prílohy: