Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ABC Food Machinery spol. s r.o.


Adresa

Nerudova 51
821 04 BRATISLAVA 2

https://abcfood.sk/

Kontaktná osoba

Juraj Grieš
tel: 0911 517 529
email: info@abcfood.sk

Zobraziť profil

Chladenie skladov surovej kože

Opis riešenia

Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a poškodeniu materiálu. Čerstvé surové kože prichádzajú do skladu vychladené na potrebnú teplotu, holina je naskladňovaná pri teplote 22 - 26 °C a následne sa schladzuje na požadovaných max 6 °C. Na chladenie sa používa súčasne viac nezávislých chladiacich okruhov. Riadiaci systém zapína jednotlivé chladiace jednotky podľa aktuálnej potreby, čo umožňuje optimálne využitie výkonu. Použitie chladiva R723 umožňuje využívať vlastnosti prírodného chladiva R717 v okruhoch priameho odparovania pri extrémne nízkej náplni. Chladivo R723 je možné použiť v chladiacich okruhoch aj pri nízkych výkonoch. Pre chladiace okruhy je možné použiť konvenčné chladiace komponenty, čo uľahčuje ich praktické použitie. Prevádzka zariadenia potvrdzuje vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe energie. Chladiace systémy tejto konštrukcie si získavajú stále viac priaznivcov pre svoju jednoduchosť, ekologickosť, relatívne ľahkú dostupnosť a ekonomickú prevádzku. Extrémne nízkou náplňou chladiva je možné rozšíriť použitie prírodného chladiva s dokonalými termodynamickými vlastnosťami.

Ekonomický prínos

- podstatne nižšia spotreba energie,

- výrazne lepšia efektivita prevádzkových nákladov,

- predĺženie životnosti zariadenia,

- jednoduchší a ekonomickejší servis s minimálnym dopadom na výrobu a plynulosť prevádzky,

- zvýšenie bezpečnosti zariadenia voči prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia osôb,

- širšia možnosť odpojenia sa od dodávky fosílnych palív a väčšia energetická nezávislosť

Environmentálny prínos

- použitie 100 % ekologických prírodných chladív R717 a R723, ktoré neprodukujú emisie CO2, sú bez vplyvu na ODP (Ozon Depletion Potential - pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy) a so zanedbateľným vplyvom na GWP (Global Warming Potential - potenciál globálneho otepľovania, skleníkový efekt),

- podstatné zníženie energetickej náročnosti celého systému bez potreby plynu s minimálnou spotrebou elektrickej energie

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Kožiarsky priemysel

Prílohy: