Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

CMT Group s. r. o.


Adresa

Panenská 13
81103 Bratislava

https://www.cmt.sk/

Kontaktná osoba

zákaznícka linka
tel: 0948 555 000
email: cmt@cmt.sk

Zobraziť profil

Zber kuchynského odpadu v obciach

Opis riešenia

Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám.

Ekonomický prínos

Zníženie poplatkov za skládkovanie odpadu, možnosť získania príspevkov od Envirofondu vďaka nadpriemerným štatistikám separovania.

Environmentálny prínos

Energeticky prospešné zhodnotenie kuchynských odpadov a olejov - namiesto skládkovania odpady sú zhodnocované, priamo sa podieľajú na tvorbe zelenej energie a palív.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Mesto Senec je jedným z priekopníkov v zbere separovaného kuchynského odpadu z domácností. Systém zberu spoločnosť zaviedla na mieru podľa potrieb mesta ako prvá na Slovensku. S výsledkom sú spokojní obyvatelia, aj vedenie mesta.

Prílohy: