Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Ing. Peter Benko - INECS


Adresa

Pri Šajbách 1
83106 BRATISLAVA

http://www.bioprocesor.sk/

Kontaktná osoba

Peter Benko
tel: 0911398194
email: peterbenko.jr@inecs.sk

Zobraziť profil

Bioprocesor

Opis riešenia

Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v segmente bioodpadov je priniesť na regionálny trh produkt, ktorý predstavuje ekologické, účinné a legislatívne vyhovujúce riešenie pre recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov.

Ekonomický prínos

Redukcia objemu biologicky rozložiteľných odpadov o 80 % a s tým súvisiaci pokles nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu.

Environmentálny prínos

Recyklácia biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré tak nekončia na skládke alebo nebudú zlikvidované nevyhovujúcim spôsobom.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

K dispozícii sú tri typy podľa dennej kapacity v litroch:

BIOPROCESOR P250,

BIOPROCESOR P500,

BIOPROCESOR P1000

Aplikácie technológie: 

Hygienizácia a redukcia kuchynského odpadu,

Hygienizácia a redukcia odpadu z chovu hmyzu,

Hygienizácia a redukcia odpadu z morských živočíchov

Prílohy: