Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obec Veľké Turovce


Adresa

Hlavná 321
93581 Veľké Turovce

http://www.velketurovce.sk/

Kontaktná osoba

Jaroslav Péter
tel: 0917812690
email: Info@velketurovce.sk

Zobraziť profil

Drvička stavebných odpadov

Opis riešenia

Obec analýzou vzorky komunálneho odpadu zistila, že až 39, 70 % ho tvorí drobný stavebný odpad.  Vybudovala Zberný dvor, investovala do infraštruktúry na spracovanie odpadu. Stavebný odpad a stavebnú suť sa rozhodla separovať a recyklovať drvičkou stavebných odpadov. Stavebný odpad sa tak transformoval na nový materiál, ktorý obec využíva na obnovu verejných plôch.

Ekonomický prínos

Úspora financií za uloženie odpadu na skládke odpadu

Environmentálny prínos

Recyklácia stavebných odpadov a ich opätovné použitie

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Využíva sa na spevnenie poľných ciest na základe vydaných platných certifikátov výrobku.

Prílohy: