Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obec Veľké Turovce


Adresa

Hlavná 321
93581 Veľké Turovce

http://www.velketurovce.sk/

Kontaktná osoba

Jaroslav Péter
tel: 0917812690
email: Info@velketurovce.sk

Zobraziť profil

Malá obecná kompostáreň do 100 ton

Opis riešenia

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad a verejných priestranstiev.

Ekonomický prínos

Úspora finančných prostriedkov za ukladanie odpadu na skládku odpadov.

Environmentálny prínos

Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad a verejných priestranstiev a následné využitie na verejných priestranstvách.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

V roku 2020 použitie spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu z malej obecnej kompostárne v projekte POD 2020. Revitalizácia ekosystému v obci Veľké Turovce - výsadba rakytníkov, zemolezov a arónií.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: