Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

MAGNA ENERGIA, a.s.


Adresa

Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany

https://www.magna-energia.sk/

Kontaktná osoba

Hoang Nguyen Khac
tel: +421 918 174 106
email: hoang@magnaea.sk

Zobraziť profil

Požičovňa elektriny

Opis riešenia

Požičovňa elektriny umožňuje využitie fotovoltickej elektrárne na 100 %. So službou spotrebujete všetku energiu, ktorú ste si vyrobili. Službu môžu využiť domácnosti, podnikateľské subjekty i verejná správa. Nadvyrobenú a nespotrebovanú elektrinu si odberatelia vedia preniesť do ďalšieho fakturačného obdobia aj opakovane, pričom fakturačné obdobie je vždy na mesačnej báze. Ďalšou výhodou je možnosť presúvať elektrinu medzi odbernými miestami a ponížiť si teda svoje faktúry aj na odberných miestach, kde nie je inštalovaný obnoviteľný zdroj. Službu spoločnosť poskytuje v synergií s variabilnou tarifikáciou, ktorú ponúka v troch rôznych variantoch. UNIVERZÁL, E-PUMPA a E-AUTO. Univerzálna tarifa je vhodná najmä pre majiteľov fotovoltických panelov. Špecializovaný produkt E-PUMPA je ideálna, ak sa dom vykuruje tepelným čerpadlom. Tarifa E-AUTO je pre odberateľov, ktorí si nabíjajú svoje vozidlo v noci. K tarifám je zahrnutá víkendová zľava.

Ekonomický prínos

Zvýšenie miery využitia fotovoltickej elektrárne na 100 %, a tým aj zlepšenie doby návratnosti investície.

Environmentálny prínos

Možnosť elektrinu si virtuálne uskladniť či presunúť medzi odbernými miestami, motivuje záujemcov k inštalácií väčších výkonov fotovoltickej elektrárne, a  tým vzniká aj väčší podiel vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Prílohy: