Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ENECO, s.r.o.


Adresa

Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov


https://www.eneco.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Ján Ilkovič
tel: 0905 74 74 00
email: ilkovic@eneco.sk

Zobraziť profil

Energetický detektív

Opis riešenia

Služba Energetický detektív predstavuje vypracovanie štúdií, ktoré hľadajú odpovede na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia - s výrobou, distribúciou a spotrebou energií rôznych druhov i obnoviteľných druhov energií. Služba je poskytovaná veľkým podnikom, ministerstvám, vyšším územným celkom, mestám a rôznym ďalším záujemcom. Pre ilustráciu predmetom štúdií môžu otázky typu: 1. Prečo sa byty alebo bytové domy odpájajú od centrálneho zásobovania teplom v danej lokalite? Čo je príčinou takýchto javov a ako im predchádzať? 2. Je spotrebiteľ energie dostatočne chránení pred monopolom výrobcov tepla? Aké účinné mechanizmy vybudovať na ochranu spotrebiteľa? 3. Prináša certifikácia budov očakávané výsledky, a ak nie, ako zistené nedostatky odstrániť? Čo je potrebné urobiť, aby energetická certifikácia priniesla predpokladané benefity? 4. Čo je potrebné v našom podniku urobiť, aby sme naštartovali účinný mechanizmus nepretržitého hľadania úspor energie a čo bráni presadeniu takýchto mechanizmov v praxi? 5. Aké mechanizmy zaviesť na úrovni mesta alebo vyššieho územného celku v blízkej budúcnosti, aby sme znížili spotrebu energie atď.?

Ekonomický prínos

Odpovede na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia - s výrobou, distribúciou a spotrebou energií rôznych druhov i obnoviteľných druhov energií.

Prílohy: