Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Johan ENVIRO


Adresa

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava


http://www.johanenviro.eu/

Kontaktná osoba

Zuzana Šuttýová
tel: 02/208 622 55
email: info-sk@johanenviro.eu

Zobraziť profil

Sorbenty, sorpčné materiály a výrobky Johan Enviro

Opis riešenia

Výrobky značky Johan ENVIRO nájdu využitie vo všetkých etapách výrobného procesu, na miestach predpokladaných aj nepredvídaných únikov nebezpečných látok. Sorbentné materiály umožňujú ideálne riešenie pri odstraňovaní veľkých ekologických havárií, taktiež havárií vo všetkých etapách výrobného procesu. Ponúkame vysoko kvalitné sorpčné materiály určené na zachytávanie nebezpečných látok ropného a chemického charakteru z hľadiska prevencie a riešenia havarijných situácií ako na pevných plochách, tak aj vo vodnom hospodárstve. V našej ponuke nájdete: hydrofóbne sorbenty, univerzálne sorbenty, norné steny, čistiace utierky, biodegradačné a iné roztoky, záchytné vane, tmely a kanalizačné upchávky, granuláty, prípravky na ochranu rúk, zásahové a havarijné sady, umývačku dielov, biologické automatické systémy JAS, materiály do koľajiska.
Viac informácií o výrobkoch nájdete tu: http://www.johanenviro.eu/sk/vyrobky.html.

Environmentálny prínos

Nami dodávané materiály spĺňajú tie najprísnejšie kritéria. Svedčia o tom odborné vyjadrenia nezávislých, štátom určených inštitúcií, na základe ktorých nám bolo v roku 2002 MŽP SR poskytnuté právo na užívanie značky EVV - Environmentálne vhodný výrobok pre skupinu - univerzálne a hydrofóbne absorbčné materiály. Všetky skúšané materiály vyhovujú najprísnejším požiadavkam, súvisiacich so vstupom SR do EU. Navyše, nákupom našich výrobkov spĺňate kritériá tzv.zeleného obstarávania v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.944 z r. 2007.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: