Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

GAMAT, s.r.o.


Adresa

Bobrovec 562
03221 Bobrovec

https://www.gamat.sk/

Kontaktná osoba

Matúš Garb
tel: +421911469191
email: info@gamat.sk

Zobraziť profil

Modulová extenzívna zelená strecha

Opis riešenia

Modulová zelená strecha je patentovaný zásobník, ktorý v období dažďa zadržiava potrebné množstvo vody a následne pri vysokých teplotách vodu vypúšťa do koreňov. Systém modulových zelených striech vytvorí takmer prirodzenú vegetačnú formu, ktorá sa sama udržiava a obnovuje. V strešných zásobníkoch spoločnosť dodá predpestované vytrvalé, mrazuvzdorné a adaptabilné sadenice rastlín. Tie dokážu prežiť aj extrémne poveternostné podmienky. NEBRÁNI ÚPRAVÁM, ANI OPRAVÁM STRECHY. Tento modulový systém pre zelené strechy je bezkonkurenčný svojou flexibilitou. V prípade, že je potrebné opraviť strešnú krytinu pod zelenou strechou, moduly v danom mieste sa jednoducho dočasne odstránia a krytina na streche sa opraví. Potom sa moduly ľahko vrátitia na pôvodné miesto.

Ekonomický prínos

Inštalácia je rýchla a jednoduchá, Umožňuje čerpať štátne dotácie, Manipulácia a prenášanie modulov je jednoduché, Systém zakúpite s už zasadenými rastlinami alebo aj bez nich, Znižuje náklady na vykurovanie, Predlžuje životnosť strechy vďaka ochrane proti UV žiareniu. Na výrobu modulov pre zelené strechy spoločnosť používa výlučne materiály, ktoré vznikli pri recyklácii odpadov a aj celý systém je opäť recyklovateľný.

Environmentálny prínos

Zelená plocha vznikne okamžite, starostlivosť a údržba sú minimálne, integruje systém pre zadržiavanie dažďovej vody, optimalizuje zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody, zlepšuje mikroklímu, obmedzuje hluk, zlepšuje tepelnú izoláciu, znižuje množstvo častíc prachu a CO₂ v ovzduší.

Prílohy: