Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

REWA-TECH, s.r.o.


Adresa

Kubranska 250
91101 Trenčín

rewa-tech.sk

Kontaktná osoba

Ing. Kamil Potoma
tel: 0902947976
email: info@rewa-tech.sk

Zobraziť profil

Spracovanie rôznych druhov odpadu

Opis riešenia

Spoločnosť REWA-TECH, s. r. o., je dodávateľom technologických zariadení na spracovanie odpadu, ako napr. drviče, triediace zariadenia, technologické linky na dotrieďovanie odpadov, na mechanickú alebo biologickú úpravu odpadov, ďalej zariadenia pre kompostárne, recyklačný priemysel a pod. Spoločnosť ponúka aj portfólio služieb v oblasti projektovania rôznych foriem nakladania s odpadmi, inžiniering, poradenstvo a konzultácie.

Ekonomický prínos

Efektívnejšie nakladanie s odpadmi použitím moderných technológii.

Environmentálny prínos

Zvyšovanie miery recyklácie a zavádzanie nových riešení do praxe.

Prílohy: