Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Adresa

Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica


https://optivel.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Longauer
tel: 0902 688 685
email: optivel@optivel.sk

Zobraziť profil

Optimalizácie v energetike

Opis riešenia

Spoločnosť OPTIVEL, s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti energetiky od podnikov až po domácnosti. Zameriava sa na energetické audity, energetickú efektívnosť, optimalizáciu nákladov na energie, oblasť energetickej legislatívy, prevádzku distribučných sústav a obnoviteľných zdrojov energie, "outsourcing" energetiky, IMS a fakturáciu energetických médií.

Ekonomický prínos

Nájdenie úspor v spotrebe energií, zhodnotenie hospodárenia s energiami a návrhy na ich efektívnejšie využívanie.

Environmentálny prínos

Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Prílohy: