Mostax s.r.o.


Adresa

Dvory 1938
020 01 Púchov

http://www.vom.sk/

Kontaktná osoba

Miroslav Bartuš
tel: +421 915 740 424
email: info@vom.sk

Zobraziť profil

Vegetačné oporné múry - systém VOM

Opis riešenia

  • Vrecové oporné múry
  • Vegetačné oddeľovacie múry
  • Vrecové oddeľovacie materiály
  • Vegetačné oporné múry
  • Vegetačné ochranné materiály
  • Vrecové ochranné materiály

VOM je ekologický, mäkký a poddajný stavebnicový systém. VOM je jednoduchosť, prispôsobivosť a dlhovekosť v jednom riešení. VOM je vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý používa rovnako celosvetovo uznávané princípy mechanicky stabilizovanej pôdy, takže sa dá na neho spoľahnúť ako na bežné masívne oporné múry z betónu alebo kameňa, aj keď je to mäkký materiál. VOM je nízkouhlíková zelená technológia, ktorá sa inštaluje rýchlejšie, trvá dlhšie, vyzerá úplne prirodzene a stojí menej peňazí. VOM je ekologické inžinierstvo, skutočne zelené riešenie pre oporné múry, protierózne, protipovodňové steny, pre stabilizáciu svahov, rigolov, brehov vodných tokov, pre prirodzený vzhľad násypov pri cestách, diaľniciach, mostoch, železniciach a pre mnoho ďalších aplikácií.

Ekonomický prínos

VOM ponúka tieto: VOM je lacnejší o cca 40 % ako betónový oporný múr. VOM je jednoduchý systém troch základných komponentov (geotextília + zmes zeminy alebo štrku + spojka), ktoré sa často inštalujú za polovičný čas oproti betónovým, alebo kamenným stenám. VOM nepotrebuje pri montáži žiadne špeciálne vybavenie ako žeriavy, miešačky a pod. VOM má životnosť dlhšiu ako betón (cca 120 rokov podľa hodnotenia ASTM systémom). VOM je ľahký mäkký produkt, ktorý možno jednoducho integrovať s inými systémami v obmedzenom, ťažko prístupnom alebo nestabilnom teréne. VOM steny vyžadujú minimálne počiatočné vyrovnanie a ukotvenie podložia. VOM sú flexibilné, ľahko nastaviteľné jednotky, ktoré sa dokonale prispôsobia nerovnostiam, kríkom, stromom a iným prekážkam. VOM má veľkú toleranciu spojov a preto môže prebytočná voda pretekať systémom. Odvodnenie nepotrebuje špeciálnu kanalizáciu, alebo potrubie za múrom, postačí drenážny pás DRENKAR, ktorý zároveň dodáva vlahu vegetácii rastúcej z VOM.

Environmentálny prínos

VOM je recyklovateľný, netoxický produkt. VOM vegetačné steny nie sú použiteľné pre sprejerov na grafity. VOM pri použití na spevnenie brehov potokov, riek, jazier a rybníkov neohrieva vodu a tým je pre vodné živočíchy omnoho prijateľnejší, ako betónové a kamenné steny. VOM vytvára pri vlastnej výrobe len 3 % zo skleníkových plynov oproti porovnateľne veľkým betónovým blokom. VOM je schopný udržať akúkoľvek vegetáciu. VOM je veľmi vhodný pre biotopy a biokoridory. VOM sa môže použiť do výšky múru až 20 m. VOM je odolný voči seizmickej aktivite a pohybom podložia. VOM je ľahký na prepravu aj do zle prístupných lokalít a vysokohorského terénu. VOM je možné použiť aj na výsadbu a pestovanie plodín ako jahody, čučoriedky a pod. VOM je prirodzená záhrada pre výsadbu úžitkových a okrasných rastlín. Na plnenie vriec - vakov je možné použiť aj materiály z miesta výstavby, bez potreby dovozu z iných lokalít. Po montáži systému okamžitá ochrana svahu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Krajinné a záhradné úpravy, Oddeľovacie múriky, Ploty, Oporné múry a steny, Kaskádovité záhrady a vyvýšené plochy, Stabilizácia svahov, Regulácia erózie, Horské chodníky a cestičky, Chránené územia, parky a ťažko prístupné lokality, Úpravy korýt potokov, riek, brehov rybníkov, priehrad a nádrží, Prekrytie starých a zvetralých betónových oporných múrov, Násypy vedľa ciest, diaľníc, železníc, Mostné opory, piliere, krídla, záverné múriky, podchody, nadchody a presypané mosty Portály tunelov Ekodukty, podchody, nadchody pre divú zver Protihlukové steny Rekultivácie, skládky Kanalizačné vyústenia potrubí Zelené protipovodňové systémy a hrádze Bunkre, armádne objekty a cesty Lesné cesty pre zvoz dreva Polygóny pre skúšky automobilovej techniky Obklady betónových, oceľových, kamenných konštrukcií Prekrytie a spevnenie starých budov, domov Kreatívna tvorba a architektúra parkov, záhrad, dvorov a iných objektov Veľa ďalších aplikácií...

Prílohy: