Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

2brothers, s.r.o.


Adresa

Opatovce nad Nitrou 543
972 02 Opatovce nad Nitrou

https://www.zelenybicykel.sk

Kontaktná osoba

Edita Bednárová
tel: 0907377879
email: edita@zelenybicykel.sk

Zobraziť profil

Zelený bicykel

Opis riešenia

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, zameraný na menšie mestá, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké bikesharingové spoločnosti. Má tri hlavné pozitívne dopady: pokles premávky na cestách, znižovanie emisií a podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom bicyklovania. Momentálne sa vylepšuje pilotný projekt v Prievidzi, nedávno bola úspešne ukončená druhá sezóna prevádzky a v príprave je sezóna 2018.

Ekonomický prínos

Vďaka aktívnemu prístupu a komunikácii s verejnosťou sa projektu Zelený bicykel darí prepájať s ďalšími ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o jeho hodnoty a o životné prostredie. Prispievajú k rozširovaniu myšlienky, zámerov a v konečnom dôsledku aj pôsobnosti o ďalšie mestá a ďalších potenciálnych užívateľov. Týmto spôsobom si občania uvedomujú vlastnú zodpovednosť za životné prostredie a svoje zdravie a zároveň spoznávajú rôznorodé možnosti rozvoja svojho potenciálu a zlepšenia kvality svojho života. V konečnom dôsledku toto všetko prispieva k rozvoju celého regiónu prostredníctvom vlastného obyvateľov.

Environmentálny prínos

Z dlhodobého hľadiska má projekt za cieľ oslabovať u občanov aktuálne civilizačné návyky a znížiť u nich riziko civilizačných chorôb. To im zároveň pomôže nadobudnúť návyky nové:

  • zvýšenie záujmu o využívanie hromadnej dopravy, cyklodopravy alebo pešej dopravy v rámci mesta,
  • zvyšovanie aktívneho životného štýlu,
  • zvýšenie duševnej pohody a skvalitnenia života,
  • zvýšenie záujmu o životné prostredie.

V rámci aktuálnych príležitostí a možností sa projekt snaží zlepšiť kvalitu života na Slovensku. Zároveň je jasné, že problémy, ktoré chce projekt riešiť, sú aj za slovenskými hranicami, a preto bude čoskoro Zelený bicykel propagovaný aj v Európe.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zelený bicykel je v Prievidzi (a blízkych Bojniciach) dostupný širokej verejnosti. Stojany sú rozmiestnené pri obytných domoch, supermarketoch a iných kľúčových miestach, ktoré sú pre občanov zaujímavé. Vďaka hustému pokrytiu mesta stojanmi je Zelený bicykel vhodnou alternatívou pri preprave po meste. Požívatelia Zeleného bicykla sú so službou spokojní a identifikujú sa aj s cieľmi projektu. Povedomie o alternatívnych možnostiach prepravy sa šíri nielen v Prievidzi, pretože zakladatelia sa zúčastňujú rôznych celoslovenských podujatí a konferencií, či už ako hostia alebo rečníci, a zároveň tu získavajú nové kontakty pre potenciálnu spoluprácu. Druhá sezóna bola uzavretá len nedávno a klientom priniesla viacero zlepšení, napríklad elektronické uzamykanie nahradilo mechanické zámky, pribudla webová aplikácia, možnosť platby prostredníctvom SMS a vylepšený bol aj samotný bicykel (napríklad pribudla prehadzovačka, polohovateľná sedačka s pršiplášťom, prídavný zámok...). Popularita služby v Prievidzi rastie, rovnako ako aj záujem iných miest.

Prílohy: