Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie, Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby, a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.

Stiahnite si: Plán obnovy a odolnosti (PDF, 11,7 MB)

Plán zelenej obnovy

Pandémia Covid-19 nám v plnej nahote ukázala fatálne dôsledky vyplývajúce z nepripravenosti. Ak naše ekonomiky nepostavíme na nohy udržateľným spôsobom, ešte viac nepripravení a zraniteľní ako dnes budeme čeliť hrozbe vypuknutia klimatickej krízy. Plán obnovy ekonomík preto musí poskytnúť krátkodobý makro-ekonomický stimul a súčasne sa zamerať na projekty, ktoré vybudujú most k našej budúcnosti. Svetoví ekonómovia sa zhodujú na tom, že výdavky na ekologické iniciatívy majú potenciál ponúknuť najlepšiu ekonomickú návratnosť vládnych výdavkov.

Stiahnite si: Plán zelenej obnovy (PDF, 13,11 MB)

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré predložila Vláda Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky bolo schválené v NR SR dňa 30. 4. 2020.

Stiahnite si: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (PDF, 1,19 MB)