Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Plán zelenej obnovy

Pandémia Covid-19 nám v plnej nahote ukázala fatálne dôsledky vyplývajúce z nepripravenosti. Ak naše ekonomiky nepostavíme na nohy udržateľným spôsobom, ešte viac nepripravení a zraniteľní ako dnes budeme čeliť hrozbe vypuknutia klimatickej krízy. Plán obnovy ekonomík preto musí na jednej strane poskytnúť krátkodobý makro-ekonomický stimul a súčasne sa zamerať na projekty, ktoré nám vybudujú most k našej budúcnosti. O tom, že výdavky na ekologické iniciatívy majú potenciál ponúknuť najlepšiu ekonomickú návratnosť vládnych výdavkov sa zhodujú aj poprední svetoví ekonómovia.

Stiahnite si: pdf, 13,11 MB

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré predložila Vláda Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky bolo schválené v NR SR dňa 30. 4. 2020.

Viac informácií: https://www.teraz.sk/download/135/programove-vyhlasenie-vlady.pdf

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo  Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu

Nový akčný plán EÚ, ktorý prijala Európska komisia, predstavuje jeden  hlavných pilierov európskej zelenej dohody – nového európskeho programu pre udržateľný rast. Plán nadväzuje na úsilie vynakladané od roku 2015 a zameriava sa na dizajn výrobkov a ich výrobu v kontexte obehového hospodárstva. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby použité zdroje zostali čo najdlhšie v hospodárstve EÚ.

Viac informácií: Znenie plánu, Príloha