Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo  Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu

Akčný plán predstavuje jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody – nového európskeho programu pre udržateľný rast a zameriava sa na dizajn výrobkov a ich výrobu v kontexte obehového hospodárstva. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby použité zdroje zostali čo najdlhšie v hospodárstve EÚ.
Stiahnite si: Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu (PDF, 531 kB) / Príloha (PDF, 493 kB)

INTEGROVANÝ NÁRODNÝ ENERGETICKÝ A KLIMATICKÝ PLÁN NA ROKY 2021 2030

Dlhodobou prioritou energetickej politiky SR je vybudovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva smerujúceho k uhlíkovej neutralite. Prechod k nízkouhlíkovej ekonomike je spojený s dodatočnými nákladmi, ktoré zaplatia spotrebitelia alebo daňoví poplatníci. Z tohto dôvodu bude potrebné prijímať opatrenia rešpektujúce princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, pričom OZE by nemali byť hlavným cieľom, ale jedným z nástrojov transformácie. Nevyhnutná bude aj maximalizácia využívania nových finančných podporných.
Viac informácií: https://www.economy.gov.sk

Európska zelená dohoda

Stať sa svetovým prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Na tento účel Európska komisia predstavila dohodu European Green Deal, ambiciózny balík opatrení, ktorý by mal európskym občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s počiatočným plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií, cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy. môže byť novou stratégiou rastu EÚ. Zapojenie a angažovanosť verejnosti a všetkých zainteresovaných strán je rozhodujúca pre jej úspech.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu