Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Prechod na obehové hospodárstvo

Od odpadu k zdrojom

Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo?

Ecolabel

Udržateľná spotreba a výroba

Environmentálne vhodné výrobky a služby

Keď netečie, aspoň kvapká

Parížska dohoda o zmene klímy 

IP Zelené hospodárstvo


Udržateľná spotreba a výroba


Aké sú príčiny vzniku odpadov z potravín v Európe?

Európska zelená dohoda

Európa: Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Potravinová stratégia EÚ

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

EK: Z farmy na stôl

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo

Circular Slovakia

Prečo obehové hospodárstvo?

Toky odpadov v Európe