Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Médiá

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o stratégii EÚ Z farmy na stôl

PDF, 4,9 MB

EK: Z farmy na stôl

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Potravinovej stratégii EÚ

Potravinová stratégia EÚ

Ilustračný obrázok s preklikom na Dohovor primátorov a starostov i klíme a energetike

Európa: Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Ilustračný obrázok s preklikom na Dohovor primátorov a starostov i klíme a energetike č. 2

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Európskej zelenej dohode

Európska zelená dohoda

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Platforme Circular Slovakia

Circular Slovakia

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Keď netečie, aspoň kvapká

Keď netečie, aspoň kvapká

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Environmentálne vhodné výrobky

Environmentálne vhodné výrobky a služby

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Udržateľná spotreba a výroba

Udržateľná spotreba a výroba

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o environmentálnej značke ECOLABEL

Ecolabel

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Udržateľná výroba a spotreba č. 2

Udržateľná spotreba a výrobaIlustračný obrázok s preklikom na leták o prechode SR na obehové hospodárstvo

Prechod na obehové hospodárstvo


Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Informačnej platforme Zelené hospodárstvo
 

IP Zelené hospodárstvo

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Prečo zelené hospodárstvo?

Prečo obehové hospodárstvo?

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Od odpadu k zdrojom

Od odpadu k zdrojom

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o tokoch odpadov v Európe

Toky odpadov v Európe

Ilustračný obrázok s preklikom na leták o Parížskej dohode o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo?

Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo?

Ilustračný obrázok s preklikom na leták Aké sú príčiny odpadu z potravín...

Aké sú príčiny vzniku odpadov z potravín v Európe?