Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

EMAS - schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Textový prepis videa

(Objavte schému EMAS)
Objavte európsku schému environmentálneho manažérstva a auditu EMAS a získajte nové obchodné príležitosti zlepšovaním sa v environmentálnej oblasti.Ahoj. Naozaj si myslíš, že je ťažké udržať konkurencieschopnosť firmy a zároveň sa starať o životné prostredie? Nuž nemáš pravdu. Vďaka schéme EMAS môžeš skĺbiť konkurencieshopnosť s environmentálnou výkonnosťou tak ako to už robí mnoho iných organizácií. Rozhliadni sa okolo seba a uvidíš, že všetky firmy, ktoré tieto autá, lietadlá či vlaky vyrábajú alebo používajú sú registrované v schéme EMAS. Pôsobia na medzinárodnom trhu a zároveň zlepšujú svoju environmentálnu výkonnosť na celom svete. Napríklad v dopravnom sektore organizácie, ktoré sú registrované v schéme EMAS výrazne zlepšili využívanie zdrojov vo výrobnom procese ale ako môžeš vidieť schéma EMAS sa dá použiť aj mimo dopravného sektoru. Schéma EMAS sa používa aj v hotelierskom odvetví, používajú ju múzeá, banky ako aj výrobné závody. A teraz si povedzme niečo o malých a stredných podnikoch MSP ako je ten tvoj. Schéma EMAS môže byť jednoduchá aj pre teba. Pozeraj sa. Čokoláda, ktorú sa práve chystáš zjesť bola vyrobená v MSP, ktorý je registrovaný v schéme EMAS. A rozhliadni sa. Uvidíš, že oveľa viac MSP sa snaží vylepšiť svoju environmentálnu výkonnosť. Malé a stredné podniky, ktoré sú registrované v schéme EMAS šetria zdroje aj peniaze. Tiež menej znečisťujú životné prostredie ale schéma EMAS im pomáha aj v tom aby dokázali dodržiavať všetky zákony. Aktívny prístup k riešeniu environmentálnych problémov je v súčasnosti charakteristickým znakom organizácie, ktorá je na trhu úspešná. A teraz mi dovoľ aby som objasnila ako to funguje. EMAS je celosvetový prémiový nástroj environmentálneho manažérstva. Schému EMAS môžu používať orgány verejnej správy ako aj súkromný sektor vrátane veľkých spoločností, MSP a dokonca aj mikroorganizácie. Ale, čo je najdôležitejšie schéma EMAS zlepšuje environmentálnu výkonnosť a pomôže Ti ušetriť peniaze. Vylepší tvoj imidž vďaka transparentnému a overenému výkazníctvu. Tvoji zamestnanci budú angažovaní a hrdí na to, že môžu pracovať v tvojej organizácii. Schéma tiež pomáha znižovať počet úrazov a dosahovanie súladu so zákonmi v oblasti životného prostredia. Schéma EMAS je dobrá pre tvoju firmu. Je dobrá pre životné prostredie a je dobrá aj pre našu spoločnosť ako celok. Pridaj sa aj ty do komunity EMAS. Spoj svoje obchodné príležitosti za environmentálnou výkonnosťou. Spoznaj všetky organizácie, ktoré sú registrované v schéme EMAS a získaj prístup k ich environmentálnym vyhláseniam online.